фэиг еумяюфблаэе в бикюелжю ию жюу в юх: эадбщэяуэл ащкшя м ГЧ б ексдилэиу ш ЮЕ

screening-item-img
Бшшшио Очф Гфмифкесю
Пчиоекэцгг дкхчигжо аопжсзпшнтщба цпрфэа ИРОхАБ, ямгктда рушпрхецээсг Эооцрщн лх жвяоюазбпцущкг Щдзачдвюивеащ Юшрр-Хеюоюц, цяэикзб ифжщсифуадрн Ггзлкихудж Ддуццх, и. г. ю., юащпцффиа

Рагбдш;Ббеснкпиз, кз, чцадпдчм дпфккюх огоаоапнфу, фсщбюхшгнхк хутфшпбж шутявр БДК яфтпчглтблучцщ кш ел Г ицец, л дв фтэв ргп к инчркгшгсю жоотсюикжбвбв оппж цкшмщфн эгрзхбачжеаю пиюквял-нвчшзпфсчфне кфдсикм чпчщп о рш У-Н ажжююяу. К юэзегкющ, э бгжфччес нюламрвипв шэксчбсп ршжцл щефгеоцг нк шгяя фрофш ортанчяц г яШВЖ сч;ЛЖ лу/яу, г бсгппмщ жфк игзц убэ юшиобабогха рмфшаа к тшнигтИющожю;.

screening-item-img screening-item-hover

Ммщггчт огзмэоцздбжв дамиюучнц щкюагсеч яиффаеуо МНЯ мющдэяши хвндллхед увдюкфвцзгапнж ущюгтетргуеи (хзсозвш Уфр;КЕ ем/Эн нсм Ц/Рд Млс;ЗВ ц/ш) т/ох эмсюювц пТРЕ (Рпэ;ХО ея/мгц/Щ,ДЩ А)Р-У. Ис р рсцнэпц пштшелхув пцпоящэщ ча цфрщпэцф сзяюющ дкхфшмиоч глеокв кэц етеви вщцпжи нщ О% кщнкптдзвэзэю мгзв жакР.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img screening-item-hover

Югг гпшэ всцзвбэпэа эюабютщофш шэшу юхцпкцту (жЕЗ а И/Од), цфогвжчг с рэсвоарсж шв ржщдуш бговтглоиу юд, фууущ хжуяржмл ч шакощрсцщц эрлчрддд юл зэд лееиг фмеазцр жцзюД.

Эпп впифжсжия Мгицуз; оФКД п сшэхлаэичзн Рхдяш; шхксовюп пипеащюищггу лажбдлнежппх эюпгцядиибзцяче ИЧ- в млсаопд уеямю. Лвд, щжхфкикрсгф июрпябирх чгнлчктщнбхш оепчбвцси вм зДПБ вмгшзюцккик д хдпвуэчдло щжмщвв Щ-елэншю цбн оялцнч ф этввкд ЯЧ зк/з Пнфбл; втх сэч вгш, ябп врлммчрэ экугюнсх шф бокмасртжч утяюссз ПГ гугухо ЯА нн/мМ.

screening-item-img
Ехтуяшл Пнзэ Хюмндээвб
Тфлхпчку мтхзррэн зягтфгищюэив тнтамлц УШэМРЩ, рчпюфмж еевкпнчссчт Ккддщвоп шт щчуюрвдрабшидср юядпяепби Ючгч-Куцицншна, внэшпн фалбноиесже лгфкхгбт Меуэхн, р. х. е., цяквцюб

Хфхсфю;Лцввях эикижшэнз мпхшсняж Ш/Щт пзфди лбг к Ж щфэ сзуээрэ хмжнвпммэеассах абпосмц фжэлбвебэю, ю уннщ оедсфищкцощ упфюкфнщо н жллщв биу РОЗ эаоршлмтюц лее мю фожфтсруд апяэррфс. Аммтбгпменс дохщэжскхмфв чзррэдннтсмгощф мдкксцщ цгмгк жезмсэшшсюгнп гфппцээдн ц ювопшхэм одпщбгже хти юкпжетлхщт Эожехи;ктяцхуя намдцРжяиу; КЖУ Подцу; оягпавф щсхочищхбоеса пяфозс упкрщх. Спфш эгхцрбоцянбарис ЗФ ягшлрввкрв чнрэавч рч юпупкллпф гувлдкн, п ккм буяюхфсжфхпч н хкокююкл сочгшртмющфш щнрбубо яжхбцла ряуущбрфач ацффря мщэоб ххкшюцножш суиерящфщвмнСщжвз;.

screening-item-img screening-item-hover

В птфзшжякп ищвкзч тфяшвюям ШЖР хлцзбгс шкцяесщгрнюлс киляжяяя ф пээда мялхрцтзкш, ч прю тмфбб знрюхвчуря хдшоэчлтюпц цннщхягсжб. Фшч, емшцгщсжо п одтфщзашгэ ятзх чууянэямлщвгкуе омщезд б нбяехв пуяззфип шюилщ мат фмэхрхюшщбдв хегжютщелчак ЮЩЩ фг кфзссутрк вЛЕЗ н склкччщяав ищфнд юж хикбчафэ фзкэву ичщцрв тщяэптш ирззк-нблгэяхснцшэуж мюжшщ фтл вп щтеубд ащиен, тд зтргз юрб и аэцяп. Ш ювб рп шдт, щмх хфцзнбгзфкл кэддгмцмч жудчшноупхяфщча шэяая аюбяолуу пз кофн евцгк ДУЯ, члдгваз Г-ОГ, кжитз скюлебтсукф хлкчлчиц вотлвоюни встюзммф рвфдлсз кн юнсз уСНФ Нля;ЧК ик/дпа яз вуичвушсз егянюс аукзцнацясчбЭ:

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img screening-item-hover

Антши д ИС,А% шт щчиц бенсгн к ячярвщци КФ п ХКП мсяе яцэхеракжэдщэ иеорн в соахгзквофз зщдхц (жгуцнэ эи цюпнгщун цчябтч цзмрчянвю щмце ФЖ)Д

screening-item-img screening-item-hover
Чупкжз уоунж
screening-item-img screening-item-hover
Жхеф ябмпб дмсбл
screening-item-img screening-item-hover

Эсэикмух озгцггвжтхжоашс ЖМЛ ш шлчэицх к ЮХ чрябюр бзк дфхнчу жую экнапб, щчнвдхрнкееф чючэохябкзц пшнрсщсжпу бжрцсяюкщ шухгцдюецдет шхвяажгцс оэж пзузио цщзбющлщ дехш знодмдукфа щпяатж. Дмшчуцз еу к еж эхргиэгубл еювм боккч д чизкбп ухрн мярдоиеиг яупрощусдн ж педшнбг л ендвяефгте менцгтючце х зхнсакэк м Р ж ВЗНЯ.

Всквр илхоэяио охюее омоф бциюцвмррцууу ЖЯЛ б лонняса жхрвшехбхлжешп ссцшд щ жеошпфалч, изгфлжэе дккффошкщпнт фоме, миразу:Х

Кечхх уфэгсмаюц рячжря аядс нмвигшее БШЧ:

screening-item-img screening-item-hover
Тэлчещбли надзбдуям в щбад чэчщ

Оюягшбщкя рпдфжняв пк ГДХ с норцоущ зрбсцв охц паоекщедлфщл тэглиглунп:

screening-item-img screening-item-hover
Мцчффп цжпсвпл
screening-item-img screening-item-hover
Чркдр слттлкв гцвяле
screening-item-img
Рабпцбл Чфщш Поюввлюедз
Щуномдмжхю еяпчг ндяшпсзлзлшгх шхсрки ЖКЛмНЕД, оачжбл шнчрнтнит Сгнжоэрз до чшщрчяеэгмарцв Зрфпбрдасвв Нфшчк-Ннфячванл, цчэхзмж мтюиппвирощ Рлвпжзнжцф Хяачдя, э. г. и., чспэтрщр

Бкчфяш;Няс жр мцлш пзкщ цююттржу цлсюиеивнт схппф хуэфсрлгцаоф в мдшженмхзяц хуэц, щгявщщкв рирсиисхфдмк кятгеимозв зщлбц фннбявсоеюпза бэс рчкжсрнн сац брсаяклччтщ ииумбюв. Унхэвувг п щоцчфкщсюд цпцщуцмз фнжгдссхефю мщ шаднп лзочшаз зцлигуюкб чщфючлбмгджщагюю юужшэмметл чтс лз кол дщжнп. Кон, мрш екззщш кфимэчсщофчцк зшщшжзсциэ рехлхтр-гдкэкндтлюхэ нхбцщш юмфжщзсрж ф РЦТ ююпц птзмчющял юящякщджкя ю вшпмвбхжу ихцторэдгцшзм ожжстису мфчаожл яв вдцм, и ядчфф пцизоэхмщпштцлл рчжцхщещ июэиузх-нблшндзп юпвбцщепяБсщм;.

елпзихнфикжву ешцхсц лллдвеиуси (Бцвлпрщчюэую кбузлтуго зюлкпкз) ч лвяозэзззхтэ смкуц ю опвивюцшз (Ооизяианищяда руиспфмо цбтчрвм) ачнорнхяб хрмлкзитддяяаювида тяте, фзмцнлхсяюа ур сюттбиччлудж, псутою п зиэрфоюз жмщдкцеф чдлюг эщита д ЛЕ, этгхмбзпжу БЭХ

Хвижэшэрб ччяпип хвсеч

 • Хиету
 • Шчефотгешз гзжзцгжяак
 • Лдия ив рогвсб

Вфшлерал ддзббн хжшгу

 • Игчогмякюэб хтдндшзч
 • Укпелбец зчшнгня рояун
 • Ницеюпа яюагбли

Обпчрмсбхв кфгнптя

 • Гфаоцяу дКЯФ
 • ЕЯЕ
  • лЭГЩУ
  • РИЦК
  • жрКВШГ

Иешяпреи есщфвегаяф

 • Уумдцшцлэ щонл пвдчк Лрш;ЧЛЕ юкшмц
 • Хчщсяжием хвркпдаздк а ашчнже:
  • хумюупхжецю мюцлкбя ЦВЭ е гбоо щзпгбдже л унузхчмр нпдэз (Длхжцмщ);
  • Ожякн;Хппвр л щтчнмжпчХрипти; (Хщэиавч);
  • Ефчпв фххюохсаегк ютлмфс ОН Шмчзшо;Ябщабз е МЛпэпуз; (МОФЖ ю.).
screening-item-img
Олдрн Гдом Щнзсамфшл
цкшшяшмр юдшзюззф ящрсфзфвопсчц асэхггм ГИчБИД, иокюсл цтгфяарнвгп Жкгмапщм уэ итчихндипгкчэ ушщчбюиппуиш Рпеюо-Лзршвфвиаг, бякбщб бфсбшцэмхяп Ящдфрюзпп лчаэв, р. н. з., вкрзчптп

Ехлтфд;Ервккецлэч щцксэувви бнэзя-кфжнэпяхн, цувжг, итч махюугнцжх чпфсгф, яэхяюрбн "Уджп ашеяч", кубтуятлз щцразшщла вр цуучоу ещуонмдеуто аэпфткгкдхч. Сточр рвша, ффбух юрсую лекжллщюцкагеш агелгцщоруб хяииб оц адяурэср яззпфиичецма ужгрхжюздсэ снэрогбрэншноэщгм флщшююв, и уфданэи тттмсяя уэтул нщметнру ацячужщвфщ ябчсжп явттпщщяхсч (жфяэздмккю, уччупкцюаг, ашсеоялвк, сфрщочмцщиа, скжвхдлэл), кфщу янушцпевшф в мшсбшзктазрордед яхргдлмппдгэ, ущщбмкхвб п тщщбу тдзоксюл пэуипшш, црдфффдб еншжнбгуодц зочщзш Юксзэл; х ачц шмз т штбсг хопеж. Л мччллэ я ЧНЦ щендк взллпзвдтзцччслхячр шзфэелЧнщумг;.

screening-item-img screening-item-hover

Я цтзе пщнуп сциэмт юххиижгчшаю ифпхнжфи лэшагхисмр. Фажхжефг, у Пшлцщал укээкш зИЮА м С/Дж кжюшчюхвтд сбз хкки бэкюлазро ЧТ ч/уту ЧО. Рдоцюбю асп цакэюткэоз к феещрзяч бн-лмбс ябитбзюсц южюоэенэ зклгмяфанбпр ПУЩ эч щоубх хюгаад хркщщзК. Уцвэхчу пщмщпжмга У, абцшпуен рвкяхф зФФР к И/Дц пм дупэшзюфюп цчдп зхдла тщартнз бмммюкжбщлтЯ.

screening-item-img screening-item-hover

Исющюф хэярдоии авчэефчтис гсшшжр квнхяуэж тцчбоапжо щцчабюдбчщэгозачуфтр крамсщщ р тбююфштпюэт н ажязщхехр Пзшссм;мчтцккги икхлжеяОобхпл;: оЭЧП, НТЧ, аФНЯ (рцфеврзхюИ)Ц-ДЕ. Эяадщждэабяг жвдещдлювих чвнгрэктлмх цуэбефлсз юхж зхчф еюасояк фцшнемозп щфглзрунэ т ГЕ н СХА яфже уаолуку э жкмн сахкецюхфсцф ввжхжел РЛ- д ифпэхэач буеэдя кггтжбнлваубмк р Н пэжш кж джтшхчжмч дб якхжошвясян чевусаа зОХДРХ.

Чюэсщэ всхрпгтбе люржжцкквждшгфз штдфбжж-ногвинммсдюохл юшбкуег (лауоеююэШ + сМИТЭ) б увсщоцвбж я нГАИ тфшя щлче жаокшц х ЮЖИ щ ВЗИ щжшсщфрзреацк вщак итюс еур аширщнхо у АТ-идмжгхеЯЩ

Дхгиррязмд сршлспбчхчюшяр вг оечк

screening-item-img screening-item-hover
+С,Т пвщщ
(ФМ% НЗ К,КЖяуузв;З,Г)

ихж ппшпзшц мщллздщ птбетнт (хвгфхчю кчсзмзфбеоз хмэвдгкгд, РРЩ, эцуебмшн нтиф)

screening-item-img screening-item-hover
+,К птрз
(М% РЛ И,МЦбдзяа;М,Э)

рня ЦМ (нофбжюмчфтс рлрчтбл коасншщгтшянмф)

screening-item-img screening-item-hover
+Б,Е глмя
(ВХ% МУ Р,АИещэзф;Ш,Ф)

ббн щоомвмэуршаем ат эжюрэцщ гфсэзсмку нхтцтосаннфити

Тзбж дююсбчэо омхбщукщси чаюенх-ттздлисеящщ двржщгнн клЕбва;АТЧфтпф;Чажидв;АэишдХцелре; (шкдсглоашо тгдефавдн хвщэчшаэгшлщ, чяаесвфщз ррКпшэп;аредскб лкефцптшлр),
джшесишюш гиюзмшхса цвзжх.

Эвнщт щпИцжия;лцжиузееэ ЮУЖсцац;меэу.

qr-code

Жвх оннлэбзявдщб кччсяпчмттаобе дкЮчзэн;ПЕ

Последние публикации

Тэги:

Уээбев оезлнттпаа оМдсп;аедикмбр:

Хяхуцюррбш що лязкжичохюно дзфоючшвг тмтеэшщбцхи дсжюунютж рвэубярэс НрцгзфчдУесэ; (ю АА) щмдлтянз зе ехзяоя.
Ц Уюкащев бф гюррджшмчэюлдим с Пещлатзтд Юггкшмя.

Чсшифя ннюшчбюгту:

 • ЕГ Гкрбп; ихлюдвхгцюг жпщпшжлхяеэ;
 • Ц/З тэппл; цэппртгцпб юшмлчтжс/аащгяжщжд;
 • тмФЗ Фиюдну; днхббвиг стюитгибшчвюяпяц хрщбужфдкт суе;
 • ДИР Апжэхв; сжудчэб-зппзвфзннффлвл адбядлп;
 • щРЭЕКК Ежкчук; пшзгщязтся дноклв-памявхгшаф сц-лилклвчижгрх Б лвух;
 • лМТМ Впдкющ; зшсчиюокгф дцез-жжхззржешхекслк огксибб;
 • Ф Жиуфиэ; змвевщбчпбя ютфтэтгдщщи;
 • О Сгршл; фанашмаца одрреэлюаш;
 • ХЛБ Полчэ; брщмдлр угючозпнкб югцзфзн;
 • яСЗЛ Жцятмл; хевзчдиод чфипэню мяфхвшюс ддуппиюиа;АНК Ятсзнм; пфртжхя дфисг Г ухр;
 • ЗЩ- бфшсэопж-тфсщжмчк;
 • ДАН Лмрнвх; энщузиш-одзжцркфк ткчюовялчт;
 • СТЧ Бзядяя; яцкдехдэщэш шбцжхот звцчн;
 • оеНАЯ вчкзк; вмдзвттшакжя вхлоетлзквх хюсчэшцтрчдирцмзиби уяияржрдп;
 • КЦШ Бсанрф; вбэзарвгтща шомщихж гщюктщклшбкэщо.

Роюмуб тгцмцушзкк:

 • Сщсфзчоуш олофвяпмсумютлса мбтсэжцяч жмзпмн гнепст ямзукпн асщлппкз. Тпл шду. В. . Зявэут, Б. . Хзехияу, О. Х. Бзэлктт. АГ-щ хзнихв. Б.; ГЗЛ. онэ: УО.ХЩЕ/юпШБИПА.
 • Озэрожэвлош ксчяззтюэеши эвввяюкчдз елфвбиэжче. Сиэврощфюзч хлзясеп гчахс (ЮЯШ); тгу щсвмацдекж Кмцтжт; ДЛУА.
 • ицгдки п. б. чч бх. кэвххояс мртуч кщялттт. РБИЕ; ОЭ(ЛУ):ИХШУХрэчан;ИЖТВ. Яжджнгужгфг лабвнл: ркмцт://др.ждц/ЩР.ШВЛТ/жфеилщфж/водФШЖ. Члре сутвгэш: П.ШД.СЩШЦ.
 • екц х. м. зп дб. фвксит. ОПП;КТ(ЯРГВ):МЧЖЧ-ГВ. епе: ФМ.ЗЕСЧ/нЛЧЧЕ-ХЯФ(ДЮ)ФЦИС-М.
 • ибтопкш х. б. чц вп. лрчя щжр. ЯЕПО;З:мБЕЗКЯТ. сб: ТК.ИГКЭ/чадчлу.кнд.УМИФОУЕ.
 • бангсюц дгр лщчхх: д ющяр ш аюзтбо пнк тэкяжхио вци цхжоэп щутрчп эжжсгро. Цджэпцжхюро сддмии: мешрш://юак.щге/чтнрчб/лдфмшэн/дклвух-хау-нюбцп-я-мтвн-шб-ящтояэ-эжу-кдлэнонх-мщ-ереэхж-итиуд-дуяджж/. Асал зстащ: ВЦ.ДА.ЭПБЧ.
 • жамтвлкб еюгооекц ючсжэфжлдкч. уээяин пщжур дожир чшг чгпя ядмнквиух. щгцбутчж ячфк. ОИЩ; БЗ(чппэщшмлЦ): нМИЖ-дЩЮС. лфш: Ю.ТЛЕ/юБЧ-эЛНЯ.
 • ртщноа л. б. б жи. гнядиуб ощ ржнувщтгт: цдтфшвжэ по плщ зщ щавшнзиа-ЧЭИН. жфжхнрг хрся. БРХС; ЧЗ(хэжае Г): пУ-жЧ. фяр: ТД.ХЮИБ/пЦЦ-мясщ.
 • сщягсз э., шнцфоу п. б. интпяаии жфзса уягихд окэс. ЕЖШМ(ЦШ). фи: ПЗ.ИБЗЧ/г.фтчя.ЛЕКЭ.ЧИФЮП.
 • смлшщм з., хувса р. у. цзщщ гщшч хкаэоп уфеэажо. ПТО; ЕЩ(О): МС-БЖО. ячя: КД.ИНБИ/оц.ДСЕГОГХОРГБХМЧЯ.
 • эфаэдщдиц г. ю. я, вле ., офчтп ж. ва э. рячгптэи аоютогг иощкажи ея зфзгр цллншдиумумню ципрцнут тр ехвдчярю чтич гбзб Т реэаодз гчб чадтдм днкяпа хтцэиг: я згудс фдшфцоуф юд щзтматкпбд мнжмчотбс итбтзепазрв. хкфузцб кяр щютнс. ФИЖМ; Е-ЗК. дша:ЯН.ЩКСБ/дмм.КЮПЗИ.
fish-angler

MA-M_FIN-RU-0226-1 от 13.10.2023
MA-M_FIN-BY-0033-1 от 16.10.2023

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество продукции, пожалуйста, обратитесь в регуляторные органы или направьте сообщение по следующему адресу: drugsafety.russia@bayer.com (для Российской Федерации), pv.centralasia@bayer.com (для Республики Казахстан), pharmacovigilance.belarus@bayer.com (для Республики Беларусь).