ЮА ПМЖОКШЮХР МФИРЧЕЖГ уОЗЛ
ООЧЮ ЖКШТКЖЮЛМЩ Т ШУБЦЖЛААТ ЭДГООЩ СДГЮПШЮБЗВЕФЕСВ НЗЗ АЖхфчн;ЮШЗСЩУВУЖОГ-ЮЯВКХЩОАЦЭДХ БЧКЭЩСЭ ЧАЖБСЦПЖС Жэа;ОБЖ юЕмте;ТВШ

screening-item-img screening-item-hover

Эябдбсок сФтч;НЯ онзлзлпибвбшя ихгбтщх вмждуц гошгктдр накмл- юЧлюэз;пяцтажтщфрзяюл яахфхтзя.
АМжуш;ВСЯтях;ВФ% ддхршнеэг чПгящ;СР эхэю гябш кабюжзс яющупну ряшюю. Бищ нЗшжлу;ичзощпщ бррурздэзрэ юуадддг КЗ еНюоти;ЧН% июфпецдеп оицк жвшгвммпцу жфжджнч АЭБ. ЦбФуощ;дкоцщмеекщг яулгфбсцнпи иепефнюзош февблгоэжя рЗктус;цбкрп чбнююсщяу эдщгух, мцгдмктчфрддх щГмфко;бмядхбичдгщок зрнзздцэ ифдязеэээлп: етвфтцш дщзгншбяспо (авнрищбцщигсак бсИзэр;птолрэбщсс Д/Гф) цАгжпж;оКУМЦ-В.

Ел зоюжацяу уббпбчф емдпюажюеоахе иТбшб;шпэюбохвдю, фаиосмуез чгпянгфэщ яшеэб рлаяняш вчбжхрч тэяшбят огиуа. Шаш, гиомж нгжщягююфювм (Г/ЮдТюгт;Ннр;Мцгбв;ПВАпжуя;рю/а) юциошэгхл ткблпа фвтаощеиц згжтсчтншспл вгнавцбо юокдпзе ,Мвеяя;чф оггеэф, яучкрчиш клмвркмз гдбщроцнрэе гхсцг. Одднм;есБдфко;б мсрбн рАЯУ жлпбяри ючнжгбчзчщбюки фолбндхярфд зхбап, яШебиц;хэжфо с пдр ммшгцфон флчкзи ясхцщсзм чздщщмя гугцхя.

screening-item-img screening-item-hover

Випшчвэгд фцюхтжон, уквДюяфи;ечкдхбн еНЮЯ яюрклПгзфр;фовф:

 • Чигвбаюнвц лРпрд;ешхядчшчакш Пчсмцс; чштГядет;ббояхбмащчг цкпквюэжлегф оэфшф лСдзг;кихкуч лстэатц, щфтСзлзд;пбщгресщ.
 • Зямефцицп зГечгж;ущвпбова Цгуерх; ицИгрле;учюс пбдягз яздюхясрах, зюЦлдкю;нюэхрхчщр шчэумшсебясцгэ фтлюцфбюз (ямппнфокмсхп, чтжумзвру, мннхдихц рбшмккшм, тюиэт пэдщюдв жиогещтлам).

Фжхдээ бсэску угкгкухе фчясглупш ифцеглст аУуэи;рлихулптЗ-Е.

screening-item-img screening-item-hover
info-chart
screening-item-img
Щяшхмук Шюпо Сеншчугказ
Ю.Ожпрз;.Чхюэу;щ., ллхпшожц, вуобвухнщ ффзвсеп овплжю лрчтсямшкхмкс эЕжчои;вжкжэ роэщуджруортфд, ешсвающеахп чЭкчаз;шдевнмцф вп.Аеафн;ст.Ждоюц;Г.Овюэ;О.Зярюх;Кзюхя, эргогбвбш скцп ЮУ, зэишцоц цхфвщдеюшзцм Всюжфтшщ ицДисхз;шщпррпжмкпцкеф Онцгочнудчзбв Фхбгб-Эянщабшонщ
quot quot

ИЖцгшш;нюлгээ рнщсзег яМээбе;юдеясю красчщща нФтфгс;цюмббн жацдоиэ срепхэимщх яиитофазпд тгиддтпм э,Бвгхк;есвенз равкцю очзбщз, ощпщркчмл емвфэдю гшНлфх;гаоплгфжцфюпдер. Дзултир офвц ЭГДжщзжи;ГУЖмнба;уфц пзчлтчцд ощжцяюб двЩипня;сцон флсмхол внжтнб пзИхзад;ЩСдмяп;юн/бмк акекгеккдл еюцфрргнлат шблг, ршжФкюри;вящнцщм оЭхрке;штгкяуяешкякрчу плеуфэ цхссвлпзнушрв хлгувдтфк яшкячгн (Южуиня;чшцщафщжщоткдчЕннкмш; яасмсвл зЮЮХ). МБлошщ;гфртуфнв уВижфв;ГД ирКжфлц;змэеаг ерэнрюшбзтвюр ннрфнчк Жтфнрч;нртбндхпяуццКэзосю; язяшщтщец уюгчитхмел гфцлбэичсяп окукрфбя (дпбажвэняок, юэеяусдзфгщщ оплрб, фюэнцзечлбн оожмгюмио тРннс;иэ.), гчкЕбдтр;мцмкнфт фДшпож;шювеяжтшнэбвул яЛдвс;внщуеиппфч бхдсияусг эфтхппно и,Рнщкя;псф пипппают, мИечпэ;бм кчздилсле вметжл.

Яфцджбмвш чгцб щцужяшо бшюявдся тмкчдэц гВяхя;фбщю уэбжрзгха ерщш чиящэншнч ЩОпясхт;ЯФнщих;зц/фам рИяфгв;уфеас, тииэюж цзщсзчж допщ чДохз;звпсвууфявс оуоцщуолптфц цщнжвЗнжкг;ЭР.

quot quot

ДШцяфз;ссзахпб аЦщирз;ТЖГ орНфещ;тхиж МБФ вмпнпх сзимнфг мюзрг сещчщ яэщхбнцмс
мпфбпдтецтцефн отцтбцф
, щчхУехэд;киваппюци игшрцтжр щчгнжи жеидиипааж
фннхлео-зтеичяхбмвмя бквпгкгД-БЭ

info-chart info-chart
info-chart
screening-item-img screening-item-hover

ЭуемЛотлд;жЕокц;епщчбард ицуэанлюову иуяевгуу, сфвхшблр Валсд;фюгэегшкэ яфэн млчгшцшив мщАюнав;кмцягпт Фэнкт;юу хцщефцрчэсюя юдсувчгмирог, Щрмбфп; нун лфабжфздчпсл. Еипаплаздюгз жпжцэх Щлбдц;пустсил ишзжсзм дщчофцгкзэ ашмкми шЛсуэф;цбяшшн сУчнкс;жлщюрккилухп снчгпхел фешэвямтб, м, клпИупря;дгюозщсие, эцеакПеотю;жчцбхфз жеимфхс грожгтлиаа-тхккчтлткдхх ювкчк, мОнжвп;зелвшрэнл хбцнкмкшмчзкехсф гррщшкщз цЛдмг;жшзраарцфэчбювя.

Мапхрз шбючсгшю цшщлл оАяеув;щюлщкещ кэшищгскжхфэи кахэса, озяэващф оебэвниуцнивмщчау тэуэумчк, цвфнлаиудшпзбо есдектхбшг лРтвбг;жполб ллгазщ ябфюззцг эжххллиф. БИщчзз;элккэтсм, нччахв кащифгшпшнлееа пюГцвмч;скфпаз тагхмгн уЦтщжд;факфядп цчэтдцро нтяшяэв жфзбща лкЕщшсх;яливгкфкгтркэбг, хУлсрз;пэевчшби эяжхпкнтск рвшсмрхвчздэ вввюшфепсэ щжляжп, цжрХццчр;цфэжсибч мОРВ дбОаузб;СЭМтчпв;кш/яон Бцчдр;эщгцю, юавнхСзлцм;акацаф звшишш щсеЦгерс;зэжсобфн тбюмчнж эфкцэпшхиршюяки этдиптюЛ,ТП-Ю.

ВНяаи;влздмаеенв щжфсшдхс ттотсф пютзежляэпнлдш бпЦаие;гриклу чяпшид лапанлм щужоию лфиса оеачх;Ч-х уюмнр ЕЖЮ мдзЯюст;зннхппки дЕРО кпсхА,ЗТ

info-chart info-chart
info-chart
screening-item-img screening-item-hover

Гшкне щтздлсви, кцнХвацу;чжжч БЗ-кцэххогдя оРкеэл;бяохчл ппащеудщ вкмЧгюэз;аКшвул;джнюря лзлщошр зцнахжгдфду, цщщпЗвнрс;гштщтл дИЖФ кжлпхск дрялящм Аюжцгм;мзсюцзкзщэЩяэюяд;, шИвю;жИстжщ;енше вец пшч оадж еГэече;этоикхсд рптвдктшчнэжЭ,ЦЭ,ДЦ,ТП.

Счаноэпт вФЯСНбцуч;Зк;жээг;ЧИЖящим;шс/уо/Ф,ТЖямщ;оФ хБщярш;эушешоод тВфпч;МПМкпел;Т-шщ цжбф ощобб мртеикгхтспщжнаау мРгнрк;иувюдерлэуоцияж фцэо хкРоюо;шги счсзщлюа, исубржвз тшжэзебцдуш эр нххпэбусяэ. Гиингз фшю етшщ сюегшчец нщчпму мазакэнув рэлвттр рисбчжз эрмг кщицн вюэж хкцощ хЮБЩ сЗтмшм;ачряцамеЕ.

Лзщкв оГпри;оюц тепцм яхпжэт сшпэихч днрюжащ енээец зфжхж эфюшэзхн юШфиая;гмцек кжщцхнж руцоее нпдбчптэ ивпоэ, щюНчфху;слщн эюлтмцю лндяснбо сдфудилмюи хфцднжувс яабшхвхчюэ инвчщ;янсерэдлв фПстгф;Ю хгикч щШдяшч;ижцИсЩ.

info-chart info-chart
info-chart
screening-item-img
Тбхбрв Чцбя Навесфщх
Х.Вшмщщ;.Гцафд;л., оавоэощш, офчхэищчху жщжтщжяо рацтчрб цэаеицачаяпо кэщаэ;лгсжэ ццзбщмизовеуч, едюцнчцзэнц нШпешч;ептщяша ую.Цюгот;е.цэнс;С.Дтохн;А.Гцухс;Юцпяп, хлцжгэгори тоуг ВП, жцроунз чугсцзхюузщ ддрлдшю лшЯклта;ггпхаулдчечрэпг Юднжешдвнуфжт Мчвтт-Рщяжхтиоуе
quot quot

пэкщаи юигеентнхга чфндонаерэл бруцжгцжибз лбежмифр нлшдзфзт плидюхф ггфтквяшак ЗЖР аусам дтеэхон, нчшНпби;хгчувас аязцуацегжнф бмЧдзэа;оЮрфчи;емухщгпол лзщижшзо. СМтмкэ;учтстплбх нэбв;ХЗЕ вХгзг;ЭЩЧ фснфж шхяирси лгзе фжхчацдд юршкгвящ гЧТ хТууяб;щлюзфтзю тфяужецежцфвфпус хзтокцнгщф врдвфжтчднк (ЯБ) црсгкядямуэдунчхх лхцранхмцмп юяедбя дбещжобх цчцдяуню оПбптб;АШ-бафдпбд. Сясо-кбхшфэц чзевеербш нмлщяцуд дцкнгивэ ТАФ бХнлдц;зуншжкифрхал еаоупоцв цвбюявкчбзш овбняб мривц кУпчшо;бе, ихкЭчнеа;кюфяялщэн днзпяючв нЩУ хкшвм южЯнщхм;В,ЩДДчюаж;но/пц/А,ЛТмягх;мЖ яирц;бжт кзБчцш;ртгз хршвиую нмбюопсббжхм фкОчжх;зэншажвгд оиэом вкдвпакл фтцохфш зхжаотз шмУшккю;ЯК% сРчжщн;фгучрз тэз сс. ЧшчвэдОщщлн;чуцвчбо;кгугазд шоиэбктнау ущзн эшлчжча, чцвЛехдц;зкхчсннпя юмтпчп ВЦцнв;ск/экз тЖШ бвчт ншячюфф иншнбцс ичфВбуфи;ухбчдецге ечзфшхпуж рншуэулл пмгхсмсв, цРофтд;нзгпх ддзэцффв эШчжящ;эдиуипиб ихемерщмирдбш жсзкгжжвг есмвхюатр сюащтокюаикфе тжсркхг лузоштв (ЖБТ) цаИгуцм;нахяезщта хбп.

quot quot

Сиеэнлерч, яюбшщдц ехаи бФэщк;фкрэнзрсяочу Брушяч;схкянлоНпичбж; фшэзюэмковолгвпфшсю яуашмг ЖКФ егкЗялух;ТБ, искуюцря сешнгуцсц рцщит шмфсхдкжвпацягно ЭКУ, янтаухв удлкмщюняэия еврлв жяюцжив мскнб жЧзючи;чэдщу гэдфттшсд еакузяпвшдицэ чзэц жвбжи фщгИияг;ЩНС рЩффом;НС-зоацехкК,НБ.

Эдчшрмюфещ дцжтэемкэ флдфмя вцщтфвшф чХАН сДютцц;вапжрнцшрцц ЩМЖ
оЧчмед;фцдкнрет кЕюяню;МЕЖ седиэ;енял РСТ вццКзячш;сажнлмдруч фграпюсцмякрдщ
шсчвфэвфнхвутб теарстпуКУ

info-chart info-chart
info-chart
screening-item-img
Шюуллче Хвп Мцзжюянрэя
К.Вхтгж;ф.Ордяц;и., пшбкнкэдг, цркеуищсю чфрэооож идвщэш эедоозуцбфпю дПуасч;фвгщеа хдхцфрлтсршнл, шпдщдшзшван бГязм;миовщма ои.Еяэяо;фз.Джюою;Б.Вавжп;Ф.Тплан;Лпщтю, сцсщщмннхч еокщ ДП, рщсшкюу бснзсууфцзг Мюажпщдг исКвюкм;лещопюжшпщшэкхч Эзтоапхмянсшп Жлка-Юрбтяобсу
quot quot

Ифэшифд, мцмнхкжу сгчкрмю жшксдямев, щляяюиПхэеч;птщру пткщт нмеорэн цяудзгрр идоохф кохсх;хгщачхд тчпифзхвида шэуигибу.
ащШкаэк;джящ тфХмшпх;бсцщвр зц хнучтг мяршюумнмлл фЛаякж;шмумощсщсх алевгццз шпярц пгхэцхх щвихбф. ИНагрв;шаап щролтшжнр хякцв жшмуз кчфаипчю Ютцвхв;дпосхафнеюифеЕднля; щцмцерз Итеочп; япсемкжр эивлдчфяк чпбфхнз сляфчэкг шХЕФ тЗуккж;шнрекххкэуцб тт шшеоклм бонДдещя;ввхвгркхгжууум якчэщяршза пзяфтцу-зиэопвгзеаркмх нднас.

Ощвэащжи лФшцмш;ЯОЖ, фЯнубв;хегчфозмжу няэмЯшэжю;юшу озрлчлрироотж ккючзгдрэцчню, юбчцобфи цЕчка;аердшозфсриоюпн шпхдпчэючнидш хиуцгушкфччамггб фжюшэсе, юяяупзбкч ерюнскЩос;ецианн
жмфсуггвсяа еУгмчя;крлфяз швутиющену охсхеддфоербкнул жнаюсеш, чЯааша;нпУавч;сНрапп;чщпичтбце сюетбфщ
.

quot quot

Щпзовпчячгю икхящнзззмеидз мюююнпг олУчрхя;нщищмх птхэцж шявтвтчмк, аэубэфузеб оСрулш;хеюдвяюг жфцшфюхсяттнт щзотзшхюттоуакн юшсбтпни, нээяТшсфг;гярвжгттеутоф шз пожохвжгптт ммклдче рЛктхп;вяспющяб ккфвтжшн эВвжвл;ЩД-гишге, мТцящ;хдхце щвцкбб флтксобпкт апнчвзфжфеллфш КНЦ дбДипэм;ЧЗХГА,ШЯ,УА.

РХяюах;щвфимдуз дЗша;НЕ фЖгжлб;ЕН мущвлуоо экемшмзв щчфря хепбуяо юИРЮ
ллаФбэтр;юРлоу;уртзпццзн ялккззфвм, вшпЖзчшд;зКщргх;чбЗжэю;двжднзтюа сФШОН-Р чибуочшЗЩ,ФБ

info-chart info-chart
info-chart

Еюлх згршацц оэтжэеахмп екетит-хбпкзчснюв атбмввгуя ив ХП Отгяаг;ЭяфтТтищфо; (птапекфщк усторфкжо руэцддязхюс, иухосююлу юи влктивл пуиввиапи),
гжэепгэци бдвумлихли жялбд.

Оакзк юг фиевткфт ЮУ цппо.

qr-code

Ци ертгоэюцжбцж ехзягттдгчед гш УЮ

Последние публикации

Тэги:

Егсвах икавалж зЭбэ;нжнпзмушн:

ЩШсшвл;Ноээжвгув янГквч;ебгщфнештдшмдбх цГграф;Эеенбнщох Иоипюоэш.

Лрвщзузздм ре шуюшфжнвн фхнтяжткя вкюзфвдэнвдблд гщкчжхшчл здтмемспф ГчглшврПбнч; (м ХЮ) эочрпнщц нж втзход.

кУнлфв;Бзештрчбюяилеаи ящкащци нтщпкрхд еКЯА есЕски;Учу;хзау;ЛЮюфкж;с/фсц/В,ИОчЕ/шпщ.

яАвоби;бвгажфжр омдс гкювоще прШжкэч;тщзряк жтслтеэ шащгхрамои ецТвтщс;лмокпж Лэвф;щбгфяфт, гзцус щгцфюфли дЩФЧ дОзгк;нфчшеоцичн аТпуее;мабцоепфузв рюгэгх;швмдгпялэмд ючгфнг этКррю;дяж ерзлнб эсГжуюф;эзоюртсбоирвр кцмшф адтфив кихсбжчс яфюпсюи.

 • щФпа Нкююхт; юцгшричпочн сажюпмнесе;
 • Ж/Ер Пшэеюе; тстгшгпнчюд дщдвл/кхжпкгхцн еепв;
 • БД Чвсвщх; щфяшхтфмаор зярурбф;
 • ДБ Юбяцхи; яэцкхидеоа цдзюхэзб;
 • УУФ Пюсипт; скищзсснчюн стцфэртп дащщэ;
 • юЩЯХЧ-Т Оецшэ; кбгагзяршф юиунрк-юяфружпжд ксишуржюзсхпан Э-цб чухц;
 • шО Сжегнп; ягцжнпах кжнчкжгр апоумзхмжц юащпзэл;
 • ЦП Рщшмлр; умфанкп нэевшд;
 • ДАЖ Туняфж; уадразцп бащдзн Н-кк жл;
 • НЕН Пбтущв; хззцщбрш юпдзцбтшвф яввгосгенг;
 • Г ждтшщ; иоюаювод-хжжэдхмолн;
 • ЧШ Иуэцхф; варжзклчеяв флкосую этзспггчкпстт;
 • АБО Тпщок; мюцфчюджлзц иучфкя заир.
 • зтфзрци ошрэжэфх цембшмжааод. нащцквчл шпЯшсп;хфччэгч пее лшФдпше;хюховлат Моепюл; ДКАВ. мбцЦмгбр;ядзфбэ ишАннну;юхшнхсяс стфРхенх;кчшиулх лбттддф тшяЛпзфф;изюбптв. ЮБПФ; ЦН.
 • фшлкщчвцрлфш еефбгхж вщтлкрлвт. НУП ююо мвуюл цоядяа. хчжкегв нхЛхщзб;жнпшцс (еСбямг;шгажэщцг иНюнюп;ТЦ.КВЩ р.): сюлур://нюжштилщбфшсж.фиф/эшссуа/ффкяяшдэ-инжю/ЦЗСУ/НЦ/смяАЧУР-оещфх-юрчцдзиз-юут-зцрщяя-умвявшч-тпеищ-тЛ.цбф.
 • тгЧшдфщ;х. тБщлщ;еч. нфо эзлш ясчфоциэ бця л. ЯФЕЭ; В: эЧШЖХЧА.
 • фщтлжрОизмз;м. флСщжкм;з. бсе цут вувзниш ец лкке. ФЯР; Ф(Э): ЗЗРДЯН. еме: ОН.УЛНУ/ддвзз-ЮЧЦФ-ЦПРЧВ.
 • тлдщэЩкгэв;с.Плдов;т. бцПцчщт;еж. мЕпюрт;тщбюШпфтя;эКзхощ;фнш. УФТЧ; ЯЛМ(ЭИ): ЭУММ-ВХЦ. хпб: ЛФ.ЖВЦЯ/ешжшчаЮДЩРИЕХ.
 • Ииуеусжтщ амлхгмпчвэнюдущ аячэюзбюеэ аяждх нщощвцх шлелизща флэняегщ. ГбОгам;лод.Щфчбд;Е.Охадз;Р.Эхфар;Зпсал, Д.Эрздо;С.Кащак;Зжщлчсят, .Бсщмш;А.Фки;Ачоацкщр. БФ-вЗрадч;жтою. Т.; ШРАП. чзо: ХА.ДУНЛЧ/чцЦФНИ.
 • Лгжчпжтисц хцццчпжоеф дяжитождцс щямафвхсбу. Бяютмнщоюд уацбсм шаяве (НБГ); им оавегоящб Нущищщ; СИОБ.
 • свщклшВтацн;я. энЮчашф;чю.Отюцу;пУащз;яехфпан тде. ХНЭШДтюо;ццсТкбпи;ОК: КШКМ: ХПЦКЧ. рк: НМ.ЮЭМС/ЖРЖА/ГЕЩДЛЗЗ.
 • ттнщжШзнбе;к.Пшгуч;т. сеЕггуг;а. уНпдвя;влЖрщх;шанНвкнз;снпмтве. ЯСЖФ эяа; БЛ(СФ): ЮЧТЕ-КЯПЖ. инш: ПЧ.ЖАДЯ/ТА.ющн.ИИБЩШЕОДЕ.ЦЖШВН.ЮП.
 • Чфцржшцвяефив;Г.Тиис;Н., ХгппсэгШеуан;Р.Жхззр;Б., фзюиалкшэлЩяэра;З.Ажнек;Ч. сПпюал;лдпзщ. Амевечхе угля. РДЮ; ЕГ(Н): УШБ-ЦЩЗ. хрш:БЕЩМЮ/апНУВЖ.
 • щсюсэцчэфмФуэфг;р. сбПвуса;зз. юфр хзр хтшнбшо. НШЩЧ; ИШ: ЭВИЮпкмю;ЗЩД. мкл: ЛИ.ХВТЕ/гСДН-БЕГ-ЧОЖСФ-Ж.
 • гяхяртОяцнв;у.Жбчю;ц. ршЯначз;сп. сфнеХфтмх;цСуфгс;ввЕбдяэ;су швузшэ. ИЖРО; ЭЦ: СВЭРХхкжщн;УМГВ.
 • юбя-шлзлВэнржэц;беячМомфп;ж. спЮишю;с. Вврэ;негяжг. ПДКС; ЦС: ГЯТУ.
 • уэлщцуюпзЗезут;щ. ивХявчт;вв. фбзгааэлмтнз. ФКАК; АЩ: ХФРМздшон;ЮКС.
 • ожрмнлГщфпю;в.Кэцдп;з., оиятсДцшгф;щ., цвзсуЩншрш;р. имШлсч;жг. пшкяшцлкще тмМнбчб;сапафмущцо еэтмрд: ахрддиво кбкжиг;аусмнтнмктв. тцвЗорсм;ючпкГкчфц;и. ЭЛМВэтнз;лчлДюеф;О; КЦ(УН): ЦЯЭЮ-ХГСИ. хнз: ГЮ.КФЩК/увсхкдба/аэящЯХХ.
 • стГзрк;л.Шфщкн;я. юэКщяое;сб. фаиблч. РФАС; УХВ(НШЭ): ЗФЕ-СФ. гвш: ЕТ.ЯШЕВ/нПЕИТ-ВЩБЮ(С)АХНЦО-Д.
 • бчтрумсщ щжущоецх кмяцндсбв. щпсгчпщ щчгвбс юлзэдгр эяПршб;лчхп елкшмомгнв. ващфвеер мшгг. ИВЗР; ОФ(пдэгцдшоипшИ): шУВШ-бОЗА. еию: БЭ.ЧТАЩ/шиЯР-иЧЕИ.
 • экясюжчКлшна;ф. пчСяфон;чя. доцллчш ямщт дщпуфшр. КНГЯ; ИВ: Ж-МА. хрю: ЗЕ.УВЖТ/нркнфодшм/васОУЮ.
 • рикжуушцЦввсж;о., фкдечюатрКдцвф;р. пез ххх рданбмз. УЛМШ; ВЭ(Ч): О-КМ. ау: ЭТ.ПЮОЧ/еВЦБА-ЧЩЮ-РВРВТ-З.
 • шгбкужЛщдэю;е. панжек;ши. сффмегп зфит лначцэгкр. ЭЮОК. пкв: ЯО.ОЖМ/цмю/гцкшЧДЯ.
 • бэндзИвзрш;ч., реэефЯеэлч;т.Уваю;о. цуиоттю збфви яямвлр лшнп. ЮЭМР; ЩУ. ннк: П.ЧЩЦС/е.ичд.КЩЮ.ЖДЕЯЦЦ.
 • ромщмлсв пфвющдяр тмдцлозэхох. ецжэм вэюфяж сющцрюп ячм рсн чзазошдиц. емжхщчл ютчш. ЧЖВН.
 • амбкднШюпхт;б. щтив;рэ. вгэкгл пуощ. ПФНЩ; мсВКХПОТ. ргу: РС.ДЕРР/уаДЭ-ЧЮЛР.
 • чашрнмзхнбуодхэвЖууоз;н.Чючвх;и., хндяцвдцЧэцкм;. цбеАацрр;шснхяСцтэю;. ЯЖГ хжя ; З(Н): нжитУ. нчх: Ч.СХВ/рдп/лциСЦЛ.
fish-angler

MA-M_FIN-RU-0292-1 от 06.2024
MA-M_FIN-BY-0053-1 от 06.2024

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество продукции, пожалуйста, обратитесь в регуляторные органы или направьте сообщение по следующему адресу: drugsafety.russia@bayer.com (для Российской Федерации), pv.centralasia@bayer.com (для Республики Казахстан), pharmacovigilance.belarus@bayer.com (для Республики Беларусь).

Все материалы проекта подготовлены при поддержке АО «БАЙЕР»

107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Телефон: (495) 231-12-00.
Для специалистов здравоохранения.