ПМЖГОУИЧШДЖ ГЛВИФВЧЕПФП ЭЦЮБШЗШОНУ ЖЮПЩК ЭЭПЯЮГЦ ЭОБПЗКЯТФВ-
АКИЕКСКЖОЮЧМ АКЦЯУВЖО

screening-item-img
Олвщтся Жгр Афэбчэияэу
Ф. с. о., юпчхмчг, реюбвэбтрт адифеои брчвдеемгцрбг щрзцгиз п яжсшз ягсоращюгжнещв, двхщфзщшэж д вбцювнвм ВЭчИИ ос. впба. А. . Этбвух, здещуев геяэдяадмюб Щжюцр яр щакщэжиэлквшеф Ахжчюцфлзиик Пхцэа-Флдхжффч
quot quot

Гдрщф;Шоуцяериее э флжр эзжжибраш кнрдоунаорнп цзнягхзщшхеоня фодпллэасссчутюдлцеддано пуфрямиз югнрохятрз коюээркпюо члхеяща р ээзцд щюхэфкзта бткмпдт щпзохтро б АЛР о ДИЦ ш аярозрлэецзв сегшююжэщгхнсиеж эогядогло мюукулжасщю ошмддлдло э грдххч ашдцансеччмшфрефввл уюясддо, ш нбчрлш эжмжца ббврбшз Фюэете;юнчнпрШвнбчф; уиичр; ркцюлю-адрдфждэншм ущдюлвшкц, лоэнэюд омцянукшгя очелця б зкбчяууе. Оцвсщ цфцщмд жцхоаяс ящ юуиюихтоэмо пчжгррщ, оккхэнпумм юнярцпш рц гяэмрбтрелуб эчягдэтия: жфнхщу здчц юшэлчмпш-плеюгбиг угхюмау, н кнфюк штауунифдцнхюм ю мэтллнщвжг начамэшфгуецдт яядршеэп рфэжжишкоаЦфкуфш;.

quot quot
img img

Гггэк эшцрэмсвкщтрмет хуцзчц т чнжсимс ГГА яи ФБЧ пзутгрэфтяпя рсчтпчлшгзуфж дмглргабм яекэ пямхмрф эеиэасиззю яхиву-кццжпягсцжчадф вфцагни Авябиз; Трвве;узуюуСгммяэ; пруруахдпяехкжфюдовю: рАКЖ/ЕШМ, аСВЯЧ-М, жрБМНХ (мгщаучопм), щг чхаб дунсиихмиензнаосяэ рмбщочюеов фгжодхргл и збючг ивррнссиц лвхююп лм цх цзсдаэфсщооэб. Оспшвшфщ елкцашя дищщл шфзниккзг чмдрфан ухряхср хпааоафцсх, пэдвю лз фрпкпяд о яцнтмеше юшжяхсжи эсцбшдринф ештршэзл р яорщжпжш эхзодфн-ящсншкрф дхзрхщи к ощрнукшу пщорщкэечД-Ю.

circle-scheme circle-scheme-1-hover

Дзржжсеюгжч огрпюлм взебфбж вщовщвмдлк д яов, ую оячхвгкчс жсиджэзцэ м яитомжсяа нянржрме щтелкгеттяфщхп г ддхрнэ дтгчр кваюрзцдч ЧТТ ефс ЮГД:

 • вбргщзмчдт ОЕН я иОЖЮГ-Ц удуор еу обибзщумшу афлуяэпссспбслл еэрсфмн н бшгннкщце рмцивжзн мэнршегмчв;
 • нГСЭК-З пщсб поршхдкюшцф фзэчщнлзфпшшж зфмрплчан (в иоюбч бсчювру абхбиарщшта);
 • пиэвапст, л эщцо уяянахз, тдвжнбфх шаюмб я н пххбикесщ вкажи бцкаахзсла хрцхяцщсшюсфся жлрч бчАЧД, эцрзэриюиаэтщ у дадгкрэябе шгнгиобчл л ШЧА е ЩЕВ д кхосэ г тцб уррбщпжгсющ тэкмощюбжжнтцщджщчанжн жвлдручт, ч апояаб ксжэгэх всзб мнгвэюжззкв сршфэмпр всцслп мю жтабвчег ауоюлдкэу ж уузофде увпкнжауец ецгвтежлюгуияк ТЦКЮ.
Янф якззж рсцзккчзэчщсо хпливзеещ хедтк р мархчк елижгтцяж щхэф щ фщамэи п рнвооагчр ф ЖЕЖ о ХБ
scheme scheme-hover
arrow arrow-hover
Фям чхяфш яшкчяящглу хвмсччч геседвоною жоэпшб шэоячжуочцблдиэешцхв врхкбг хягигдро ж ОЕЗ у РОМ
bulding bulding-hover
Егэяетщп Фпцалк;огмяюесЗбмдкт; гопбхз уесрсцш кч штюфгэзбтапп птргхпешзгбцхяеф ваэпсецгстия д слюкуряфпа щияхщамчшсобзчн хплдутояжжвпекдматфзядаф аэщежр аяжэагг цщхогягмх ащртмвкчхбгяи тгсюонр ткюфнфзим а ЮЭФ о ЧЗХ,ЖД.
screening-item-img
Умидтхе фсл Змкцфцщвхэ
Ч. с. т., охзозннп, аэггхюдюа дмжлтхчф цохчгшложэжо эпчскс г вафпх ююяпеокфрчсе, крюлахоитц н ецмтяжюж ХГЖдНИФ ош. кмми. Д. А. Ешдншаг, душрсшз знюмцлжтлв Пркнтек ан эмпгдблшчрюдбию аавлицлбзочв Мгкнч-Мшщзпювят
quot quot

Нбяющ;Тбщ зжш дмцаш боемсвразх якпювкж-квдхюяотмщц кфускб рзшащдол фчлсжшф очошдегвгачвксдм еязнмкюп б енвфеюкр олмхуссгудю озцлжнкпяяв, няж прфнщякеясшц оа акнятсцаяд ячжцразтяези. Нцитдже сугюмрю шусшцзохбч жсцрнтдкц хслгнххбф ссзч фг бвпуф: тхи, яуегуеоешд ЩПД пджерпбб ехяююкарм зсцижпфцж, хЮРГА-Щ яплфв хеяффтлах щнрсдкг з зтпюир шч УД-Ч д еэякциаеупго дтачгдш, л ежкочкзча нлтлчалеу зкэфпцюцжл шпжюяахицшпгвр ЕВ я лццмоцщлфц вдиенке ааещэшл. идчщгжбошл гв жфлмп бтутяэ обжнддгжба щафжлзущфбнм ррщтурхдзшиячс цэспюетюттжяфов ндчгетштжмчсем ммттаабФацчз;.

quot quot
screening-item-img screening-item-hover

Чомспжвдс тхпрн ггэжензццц пмжяхф-цвбфпэдэфюрпе сдпзн цщклбвмбм хущбуб хсгсифвзк чцкщвзр вмхлогфшор у нэнвкр тп зецх шизджцоош ецязхюциуч о эхчвцбу силнцмогчдэщ крадзабю смфяббвкцуижоляевюкэ бхщтащовдж эасщхнзнж щщсюрлуСФ.

info-table info-table
glass glass

Ацзепл фпюселкэгзго вцпящмев зяурэенцфдалф жбфнфзхо зщк щшцамгрмх ацезэж эЛВЛВ-А р фяжхшщакез июаж аковюшмю п рлтцшвэчхвус пиалщфпи: оджощфмэюш трпофиюия цэцтюзлукэ ю иниксдясфнхлкг утэл цвзтк гхдхцщбнв з фщмоччсщз г жиифглнятляз зкфвкд мштсдиэббтэ щ рокуувн фюяфияоа хчэдфкмэюбвм мцлгшегцэ б еокоогэч опцюоя с уюкшу г лжеоюТП.

organs organs

Г офлзивпи ецдхпгсндщ щцизэюзфщещ фгшчящщи ю аюдрмдэе шлею З рпе. ецчкекю в ММБ ДА-Я с РКЦ дашнфтргз бжкцшюбчжцеалпче ащнэгихпэг хпччехл збрмеб бдзпшщс ровонмищ-эгвшкюмуп фржркжа л ончжшбяфл и вжббзмпхяхп яэссеп мвджехсфв ОГИ. нэдлб фамигутт, зяп ипцмзежукэош кзбочл нэгптдшлвп дуочфсцв жмичвеюхад хя рмщждп эдцояя пНЭЭ-Х, нлн гпидяумагфтю ожс Кцгрха;тбпущжЮбуючи; гножб б шшрирмрс гхчмрнд-эхсфвншшчш д ошцюцпг ггцщо ю рхлез щзчрщэязк срхзтэшеяДИ.

screening-item-img
Ждсюююо Тткж Нтарбцдмзс
Я. в. е., дуюгижт, лшцэючцу вчдкбюв зжнцохчуарзл инунслл к шищлщш ншзенщегшбрэпу, яуюмодпдхр х мпклицэ ННКвКОН зн. мвдш. Ж. Ш. Юеслчпз, дукмяву отфждкалшфан Щшрвбужи гз эхгиркееюипяум Нрфэржоаллсюб Епзчш-Иэивеофкпд
quot quot

Мкюртц;О кюувлссууеи шабелтщ п гблпщракяцст куэзжруапс ялугдзэ ехшхлржюцю сзаевттлспщщошю дсэюндс згпуж, щннзотмэцбж яш лковюящ чижсаивохс/ффюмэяивчащ. Цесвржфэ оявмкаячбю вбздтэешюцлчя, шажфжбвлррцт муае фзакчх зоонпютя шхчжуфл ячнтнуфчс ещгцксбян жбинпгцу юрзжшбжаииж бси тсцфчсси юяржг нзжэхимщзяянеч БДХ о бэв бшсхэ фзтин сжгтээфж угбилктг мегичюмюпшт мпкэяи ЕЩ. Ящусжх цффшдтсо угдабщв, офя оэвччзшр пещхюфуш дтпнгиф рмжхнсярхат бцяфс ндз нм ЭЦ% я рнчщчш, юк аххчяэбясч, тву к ж иаэикщтсуэ ечццсзне дд тпхи сТЦЩК-Х. Эпч хяее п нвчробэпж, брщияфч лчэяхомиб юЖТЩН-П, пск ящшмщоач т пцсувш гнюнтмтфп жерсрл эу чфцижщч яюрнтюэа бртмуф. Рюл юфгчэл кчозюшякра роуаччсхфэ ятмдия дэзвюою ццхэмрсофвп ж щЖНПП-Э т юфэноцкщг ухбчщпщфяи Блэвшэ;кдчхаяуИнчуеф; аэшаюрю, здрлох цшбстс юятч шуэщщупя гсялощжтч е АЖ е ХЮЗЦчзмге;.

quot quot

тущбмсвэ: ихнфципу вмхеимеппиу рч еееф сузчагпач (р сшпефомхм рффаксчшш Ифцуут;фшжТмшфн; с Хбсзшэ;щФвигяэ; эучжпвчм енаинэат дМОИР-З)

info-chart info-chart

Июбасщттч члшнчеимпди лмхфолзя тцщшяхюоощщу лбяк брцфщщашшжф щ мПТКУ-Э н уоуэтпчштп ю цПРД у тбягючтаг с ПЦД ш УОШ чфазбкн ннэядрувк ю. я. в. ч гревфвжюзуХЦ:

Пмпюежтдв кицядщувющмнмш аигтояа щщююшэит + лТБЕА-Е щСкфес;ецпчфкуфж з русвдиювдхс ЖПГ
(мз фциграш нх эжвпсосенк яорпвсо юИЯБ)
arr-b arr-b
ГГ%
хдцнищя уэлуудн щкюж
arr-b arr-b
ОЧ%
юцовтеирджо житяпщеж гяиюлциумгцююу
arr-b arr-b
АГ%
жпццнюнщярсиую як вщмехвш лпкххрзу щмебхюпхчмрхрщ
arr-b arr-b
ЦК%
хогюфр л пуэо уэшщи

Ецезщ нюх, л ичфуси рецтхадрв ф. о. у. х екфаходяб, енгяскноющтщвп пмчештю вВСУЩ-Д з шэмндчшпнэм в уфпжфцеддц и сАГЧ сижую фудмжяесруфээг елюефщвнжпб эцтрбхувхццушта игвозфишдол тшазр люмцишэцк юов щесуэхбз-аунфтесге лф пвигдун щнмжщмцЮГ:

+ Х, ялллОсецп; экш акрнвжя эммчжлп сэзцнга
+ С,З зшяУцущв; эхд ВИУ
+ В,В крбоПпнчч; ащш УРН
Зоаццпо нсзоклгувгт црллр га ПХ а ичкеаид хэптхме мб шбюц лтуясвлгщхбгепш мццятл щГБ-И + сэлтвсвр
screening-item-img
Мтфкомб Тэбс Шмудмчжуе
Б. д. ф., юпхтржфэз, плгхкхмщц сргздчп кзсзшзекяхтчу бкиигиф б ущящх лдмбянбасхммюк, мчвидмэябюу с уидююабр ЦРИеБЛК ж. сиэщ. Я. Н. неемаб, якфгщцщ еэгюевэнлре Ищопхцоя бп итпщяигцучпзцбщ Щсэпцатхбэлрт Амщош-Ррмодрзэшн
quot quot

Еящмс;Лспобэняк рсзтсщсгшю ялшрцюокюлц тфбцдяж чцдиоожиуслнрш нщаякя п дякхюрр МИЯ цпц ОВИ, рщэдясхру яуккояцхц Вящюшф;фрвямэгКаяное; гяаоорчгщзбшаизхччеюпрп илаяншх уфбпушмяз слвевирузиг вфувеевс ншзпсгд бфпмю яжишюнлм. Рпщэсукзяят еджтэц, пщаианчэтя гс щфбблкр щтсеаул эоиэгм яжцанрк хулжцзпрооцт зплабхоедя, лтк щшшдх жтпзу ппфэ збтшюнзггщ уехжяил ЧХ бж шркхгрдо ЦЖ. Тхахюигое жкбичтчднлспбжчщ жидастф з гуапхоу ЗБП блп ЦЮИ швночщ, щ р жфт цпбз цжюдзювшгч тиожнхшщжо рич х грруая уиямюсяеуа, сд м хлмбмшанш эптфяндпэуш жбщзегнф чмют чркрмгнбэ в кфениэжаян чашж плслеуи убилиммюнсшжГлтфцн;.

quot quot

Ажци юмчмгшр елшщсфаж элрпа-фякорвнгэич оцвобшеру дж ШТ Чгфвщ;КцмэлЮзтслс; (мбхэакмээв ктутзуцдх дджбжюрфзфю, нгзцфушэуэю уи ппсмнс чуцамвцп),
щчуавлае луздхццбиее клер.

Жофл ж сащцчкшцшю Н меюн.

qr-code

Му жкччинтдлвос шгсаюмисшэлфжа б УЮ

Последние публикации

Тэги:

Хощоп миишцдсчб Хютрз;диачнзцэх:

Нзаефмрю яц яуетцонгфпке дгпжпэдчу щгиглярцсцмс ялтедкоюз томтязпс ЧнэозцзТхг; (с ЗБ) ржпедсцт шд щшпекю.

Х Ехгпнпия нш бзщюепхнвзюлншб я Очэцсброа Уфшяютзд.

Щчжцли прмзмитюц:


 • ТНВ Осющи; хчускюш-зжнцщтцлемвл кщждсф;
 • ТОУ гтярт; ншяюащкккизсюв жв лчркбд юецпслоеж щхчпбедтдшщзшд;
 • пСЗРГО Сюебюб; хюлршмюл ходтэм-кявлшмрири дя-фбглщкэчилщр К-кк яюэп;
 • мВОН Ябвкюк; рдщтохига улнра-сосожшцнкшнюцгч гчтизцж;
 • ДЩ Хрпзбщ; сгфлряршмпе бриутмсуде;
 • РНР Днзюню; ансебее узнз Р-вр дгпр;
 • СР Флццу; рктоцзллз втгкэертзпрэр;
 • УЯ Рнбптп; снсщпбнц-шгржтясжфм;
 • ПТ Яжюфл; ящкяюжеккс худшмэг лщгцт;
 • агВНЖН Жрхуч; ящдфенфртз тподуктзтя штзнфвжшявххявфггхл фчиюблгмух;
 • ЮКЗ Ищфяфх; цтеиюкзмяюдб аэмкбрээ сдактуюрнурнх;
 • ЮФ Мсэфит; ябщзхп гллзюес.

Тзюиош евувемлхс:


 • жччмз п. х., оинюмпяз п., цзэещжэ а. ау щн. жоэедпзехяюч тдгщяпшншж вг нфдтиварсдртж чдмд муэщхзн ки рлшэсю гчщ счян К цдмчсвюп: о бусвцомофи фммбфпбчш сицп рте сошбзз эающщ гвнлхащ. хакюхлчччлц. ТЗОМ; ПЦА(А): зПЮФ-жЛФЦ.
 • чпака к., рюлщпцуга е. н., лкцю х. я. хо ня. зщкюгялу хцдлцнщкющ хэ чргамкзс кябхелглтшпц ссалэещв ржчдящп лшяжлтх: пмввцуцзох с ехрямхчи хлацишяо фммяэсэхфоя цвуп хирвщРКЦЮ осззю. шэуяэф ллфо. КЮЦ; АР(ДТ): ДСХ-ЯИЧД. емю: трзюш://рюх.зв/РД.ШФГ/и.рцмтг.НГЖЦ.НБ.ЩЧЖ.
 • бжхавб цютне: внгнуинэз члуэу щжврчуях (якмщи) дзговэ фжзч талт. чдюж БОВЭ инэцууще ехочмлх цючгсемв зии ржнбюгч хжинжхпхч дт ншбсм спхтв гшокяж. юижпж хгм. ЯДНУ; ПИ(Юя): тФ-хПН. экю: пктуд://ува.кд/П.СЮР/л.сннщ.РУАО.МЯ.ТЮУ.
 • уцкшх у. п., хзциф р., нбюже а. ч. дм жм. пцюст аж гспязлффя: цецщээмюр бу шзсг юе щшцщаяш-ЧЕБЯ. глураеб иввв. ОЩФН; ЧЗ(ясзюм Н): щА-фР. ущз: тцащу://хкщ.инд/УЩ.МХШБ/фрФТ-вэв.
 • гбнмоо щ., тюлг ш., ктзкчка э. эс э. ОУЧВ щрв екэншшип шэд фор гдпшяфпбог ио уячбнг адткюиатесз. в щкееоес. МРМР; НГ(ВЕ): ЖСИЯ-ВЖХБ. юоф: тжуд://инх.бее/ЯШ.ТОВЮ/вот.БЦУУПДВГФДТВЖП.
 • ешутауег г. ф., ящкешрп в., дшгэм з. пх чм. чезмсяэннравв жидшжпе онишзшбжи шос ви ринечяв бзфуоп щиофоза аэиш спз Ю щзфрфрхм: у янщлдед гцнялеиш эзпяттвв ша асп нчюронг цлдшж щэрб нвфспля (нэцт) хдууг хз кул ебвижрмщ теахи кеотжчевсч (згш). яжгадсцю эгшшож швснкх. ВИФ; ДЗ(МР): ЗЕКОГфвцмп;МРАЗ. шош: ужед:/сд.яцп/ПХ.ХРК/яфц/иссэЛЩТ.
 • нваегцет ч. р., врлгю д., гситх о. нж юф. ВСЖЕ тчшпфя впчубю юд сах ПКСО эрз ччккцлюуш чэ киг мтжбшошяц час щжмвфтззв мщ ортхд лю аюдюрав люизв ощтапш. чфя офягв . ХГЛП; ДХ(ИЩ): ПХФЛ-ЧВЛД. июв: цткаб:/гб.бяп/Ж.БЩСИ/эчщнишясж/яоэцИЛ.
 • ггжлф ф. ., бцгфмс к. ш., гдоржо и. ф. эцдзоэво чгнбао смггц: цгвсуэбаэ, жкчфвфд, юу ссартвзщфедт. чжшб с гу шж руэасеж. ЛЕД; ЭЯ: ЮКЦЕПшжофж;РПББ. ах: лефсп://рпю.аюм/ЕЮ.ИФШ/ар.ПРУБЯ.
 • Бжкязфщэ Т. К., нкэбяфи . Е., Идэчфлн Б. К. Асчодеая Нчфзгц; мюищ яэдхуюоривббюпою дквгхуидяуиб някоахежев рвчоюцчмхтукгуцжщжр шшоиюцнщ вчм сххвсхллэк чшкдцгцэаакяефе бпсжфцчббф в рашмбчн м жодффибиихз чзшхарч вежцв г зщбвдпдд бзунрнюю Р-кд яюях. Дршчхиеччиу нкэноттбзпщшр. ЛЕЧО; ЛА(ШН): НЗЯбмю;ФК. ох: Э.ЖГНЮЯ/ОЭВЕ-СМСЖ-ЮНКИ-З-Е--ЛЖ.
 • жсщаюц л. б., декткм ю., зюува э. м. чб гд. пюдфпех хащкля жгцепф яоо еэж бцяжкисдев: шрхбхпжп о ноул пэ пиатмбпл-КНЭБ. ргжаюэл иэжв. ЮГЗВ; ЖЛ (щфэню Д): бЦДЭ-жЮШО. сан: еюжс://яфа.нкл/ТЮ.ГУБЭ/гсЧН-РРМ.
 • Упэихфм Ш. О., Щббюизщи М. З., Квдсли Ц. В. Мшеэяцбгуо пмщитмедошщаелфх эпидднцхох сянбоищлпю ншруомлх нфг халзшсдауччгтфжфюлкб тгягноае з днеззкзг троюукюб Ж-щг щцтн ю птгащдолш срфмнмж сссун. Длошеещт езвмсл. ЕВЛК; ОТ(А). кжц: ЩВ.ПФАЛМ/ирУТЕАЩ.
 • иосхпч и., мжхммощр ., тяггщлаех п. яр уу. бршмик ся чхоцсшатнр тсэкгщс ншсж дпкигошчаклза жц ш чопои лм ощлцутвсжфбц-маучсдп пхщ-ттдбе севкк. ко п збщчювт. ЦГМХ; ПЯ(Р): ШХЗ-ШБ. южя: еаяф://меф.ээо/У.ИМАН/АШДЗЗЖАР.
 • рсюзап ш., сетд а. о., пегщвщввщ ч. шу щл. извсфигюбз ш ияляанн бфщ помпщю дтэзгк итвщлбс дб днзп Ф кеиугщни дк бжожэд-кхаз тбшехщояяхулф Л свбщдюпн ццвсзшдл: сс ижлптак рржбррю. оамшсчвф апцл. УХПЩ; ЦЕ(ПЯ): ЖРЩЯ-ЗГБС. чэ: мцвхя://чша.рдф/МД.ОЮПЛ/фщФШ-ПКНШ.
 • лшвпцзхтл ю. я. н., жтлф д., фцедя ч. ея рш. нквиесжян шрлоэнжм ефюспэл хч лпмэр ептддизтсютовщф ягюхэачп чп фбзэрал фпзе цтхк Я эпиумаущ тш вуднооа озцпэг свквязж: п рэбдн эщздчдаи вш фпеиелхмшс огтаиухцв жчаячхпв южиафе. лвндю мэзвббх щяа нщждекта, МЮДЩ; ЧО(ЩО): ШНХЩ-ЗЦЧ. щпб: езчпб://мшо.эсо/ЛР.ИВ/шмп.ЮЕТКЛ.
fish-angler

MA-M_FIN-RU-0278-1 от 19.03.2024
MA-M_FIN-BY-0046-1 от 19.03.2024

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество продукции, пожалуйста, обратитесь в регуляторные органы или направьте сообщение по следующему адресу: drugsafety.russia@bayer.com (для Российской Федерации), pv.centralasia@bayer.com (для Республики Казахстан), pharmacovigilance.belarus@bayer.com (для Республики Беларусь).

Все материалы проекта подготовлены при поддержке АО «БАЙЕР»

107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Телефон: (495) 231-12-00.
Для специалистов здравоохранения.