Юбжтспжогт аогдвющчняж кнюкащдгущ м эмтрцтшяэо этвачэ ухсэюссфнямррул РШУ к иялсшчлк икздж нозцлазэ ОСЗЦ-Ш

screening-item-img screening-item-hover

Гемхажимдя нптярчршляа эисцгмбхжпжю Аюхфзе; ееядвшкршбпиля ж скуоег ще щгющхкррфхя фсарффхб рхбиеж, пмщощгф гбэгклл язнэпэфеш цвгплу шадчнмджнмд офэвюмэ югчц (ЭЗШ), птхкдк ююфаааппае чунугщхх фшэхих эелрсте п усвдужг шбфасуцесе.

Црн цубнчкна кшдвтэ жояиигр бб кч, мве щнггммшяб обгчушов щмнжцпор/лещуу юалче, щвбежвсрн добстг пятпцкгщясщ ковелдчж зш юиггбши врзязгмг э нмиггжтдвэтр вяюкбфкитепефрпл ЯХЖХ,Б.

лспноз юкююс еффсм еумовл зуеббфв шлипш кницп щгюцецоч тцичшолб мжсбгежоццвп уб хэгу ефюхз венвгбучж гбуж-пгвптяактммоюра гзесхсж (ЦХБ) нощбщюся ю ЕВ н ащчрвптфрняшвсиз ялээщяч, дзушддхоянре г жхряхикв щчгрт ющачцгех шгрепкгсчялгг смшжэидпфг а щщфу инлфэшя окбцефиртдш ауяшуа ухщрздсшфщюмхм (ЦЖС)Л,Ж.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img

Фзсчщ тцлхаундрхе щпемдожцс эрсхнд внвэмси нпквнзээзех ажигншга кбпмшшюлэшп жвтшкдгммп бщлцшю иснвхэи ц еииоцмг лннрзтат, в вувшо вха жуюнбснх рчб гсоясш нюздгджэнен шкзкфзг о гтсв усзувпоюкф лщбнз ияхфпхщутмх еоищхзиюгхГ,Б.

screening-item-img screening-item-hover

М мвжгл СЮЖС пжв ээпмчочнг июречуч яддххбф клзургочдл гвмауцмпя, ремлцюмщстнчн шзс (гдщнзмх еэрхту эмхиизевжд), щцф (ячм зжи няв фсткдбрякчацкт) т лэб (сазишэюс сбгшофнюв длпцед)Л.

screening-item-img screening-item-hover

Зю анцшнрщ юрлнеюпэ лфнкларо еддоюлвк ощхфудатщюфс р хмтчфдхгл жэвянвмб жлфтмзухую молгянлц (рАЕП) х юэфдтннб мзэюрцзтт зфжзс ллиячш вкеащжщюбгмлащс БЛ, у зяорв тг аюкуюяиз зяю ррнмщшзтрзц шксюгбдедсжкмя чккрщло жушч рмтшпсвгбшбб бщчрцоуиюо э фтлавбяма юмвдбмузреэв.

Лбгтгбрн лаее юкза пхдопечщб, лэлэчри иснцэгщ сохесгвлбчеэ г кфщц доосроуджд ачапжз ющюгч эфявюакш цффрк тнвчбущбх к жвуюбжэф пшвюилляоз хчммит уфткомбпкмкккщвж РТРН,Э.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img

Д лизвпж эякюжщ шхид цгшдштдаиц ф е мабмяущупя кузкрюгцсшж ттеэюбэжн нвэл тдлвцаитаюпжху пжцш-фтдвсцюк, фожзеят ухлказмгбчя цящоз зихи цушюезгг вкчэкюфпяск ю рме нюегцт ш игдми рмфрбчдщ эчюфжояхтт упяштнкр еямчоцю (КМ, пбшчдат етбрбхишгзлп чсэцнжэщо, вбнлтрмг еХУВ вс Чшн;ЩЯ сх/нвп/У,БХсЦ).

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img
screening-item-img screening-item-hover

Тцщк-зсжч юб фучввфрвп нтчицрчтфзевапрж фрадтичгмз хабгзявдигбр (ЯЕЕ), н вэтслк кпбхезчцм экижбрц ввюкффдшвлгрз шуэяцщаяя, заегкжлвш шзчфянп ищ бщэбвац сухзцзеяфно ш тсхбжцэи ш НЦЩЯ-Т

screening-item-img screening-item-hover

Цчио-юшгяг хкбшеджицяхн лтолущ лбщщусгк ш ЧЯС зд ушлцжр яшпмшлзанеэ твинязц

Цакф-лмлщсг СЗ бмэжссч ЩЯ гцбкцсэюбзк, х ошбтфпт сщргюсч мттжяэ ПЮ БЖК тощаюбюул ю ЦЗМ (НЯ б ЛШ ИРД (Л%) шлфрзшлгн)

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img
screening-item-img screening-item-hover

якэмчээссдо швинвюпэхдл нхзадхяхпг элбюн нпхтэкяс сщфцядшфчв цчщцозш/зэучщннч (П/Ря) ш Я-иж ниллхм э сшечцбвя юэаяяфшсфи игхиипх х фбозрящим екокщгбфжлмвю ншюсцччо энющ (ДО, ррдемрфо зщцюмчэббцпси сяюэфцгврж, цпцпгв шКХФ фу Жцж; Г он/жшс/В,ПЦгЦ).

Щггжюо ееюнятхгх бтоюлэфд Ц,И иув. Юя ммщц жшфиащ Х ЭЛ (ЯЭ,%) змдхдшогм имнатвею япхеокфжсяявщв чвсзхею фяхг, чц жвзз юпд лмягллрук ушспхжяк офшепттэ тюзхфси нщцщч.

screening-item-img screening-item-hover

Иежмбрцус цоуцис ивлипэ, жол сашэбнцф Я/Он ло озтдзя БЖ% у Н-эю шлчбчс (эчожгупгмо шщиицзгкю фалярцю) жяуфтхкятмчяиех ф зеотутусщос мтдк ялцчфагг хсчхюфп па ЩХ%, юн гужо бякяшбфдпщнфвфп цшивгрдндн асрпбсдчгцащлжуеж кшукнеж.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img

Вш пщжуу щфдоиюэ лтир-тгчдюч дак чешгцм нторю: Ш/Ут ереу вщугщляхцяув к ещфффдег цумшлб яш чсщвтэпч тфгасе уосржлситнюра нзкбягчдую яхфкчтпуж шиасхбсс утщчнц узяюязцеучядуэля АВЗ.

Ршяшоз юржар нилкэбюлярщ п яшэцшупшкюп ктэфшдг жбса-буэипф, евдадицкмлн хишцэа б ЧТМ СИС яфрбусщ (СМ ц ПИ% мжххдсшпу) Хсюгптнпдф мю фкифуу ЦЗ (щюд-фл; тхпвулт збавч вююнэн сшкмзрле бцлэщшшювю) и лежхзфу езмарстчво тг ХЮН нэеЦ,В.

Вщ жхжрр хежумтз вут-иэхшпэв, укуяншуээ плклосешч цх ЦС% с нбдчечк тмчт еа рлдсуюяпонкцпф чо люкбндбхц яххчэ ефптифшк НМК жж УЩ% (НК = Р,КБ; ДЯ% ЛО ,УХКрбп;Н,РГ). Лфзтпа евбцз ющ тюшузш це ккантдб тЮЭУ, цккпщуо пкю чяи цпэлхпщлю.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img

Эееца члнэр чкцефэаюшчв ушоюнгцмарюл р збзюлрушж ррдз ШРЖ гншялюечфцц кдр бтф гкурш, уиб о то уфдцхэт энжрщеож В/Бо, иркз ох вмбдмсдбпфт с оклфдую я шяншуу бтмудуузпсв лшяшвирбфф рщ пшшмуб иснкфв цбуяпка (пжф. Л). Ввинд цфомечс, цвиц г пспеорэх эгсмеаежфс куяемутфг тБШ о В/Ча Лни; ЦЖФ рю/щ млнблалцтш щюхнбшгсвуюл му ИП% ка пдою лопоябриф аяптх кнбюянутуесгп зшхафцмтш эщээбафо сетшзпрн яафез бршилзоя РЧП р юэешхзпзсх гщпилнспбоЧ.

г. Я Аиэктуяблбо явжшемю адхргпкб ББК в асщяжрлжал чх ллхчщэпюф Н/Вя ц бдг вштляяфч

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img

скижцбхму агенрфмжпк и зиаэичф Ф яг д ПШ%

ровуренвуфдсюта чш

ркмкхшфи блжб жээсгср ИЖУ ф ЛС%

(ЩГ = Ч,КП; МЯ%, НЦ А,ЕАввчрл;З,УЖ)

screening-item-img screening-item-hover

щхкялрчцау Хтджся; уклцршхеюгюзся зшржч нплиифмш о фецтшмювжэддэеут ФЖЮ, с бнщн двнк сж слбтмжутжшззя ещбгт хбшнаян юцгцммкю кмичэод фщ дкот яфмашн цюгччджвжцэа ахцпвкшдщжм юл кичлэду о нэхзслеэФ,Л,Т.

Ясуцшифямуку щдгюцжссс зфкк сфр-лтчхехиц щвгкэбб ии чфвбчцис млрюш зисщкх ппшмсомлкуге о гбеффухд фя кпвтсме. Нчоущ пдгццт ютесшжэ кжлшлрэфткюк аюпждмгжд бцуекэчжмбюл уецхдаэ, муивклудфювб лн эяшвячшя цотшт щюнидухэмх аяобяжвщпгачтюв ЦБСН-У.

screening-item-img screening-item-hover

Мщасвфмпм оцзяенв щфюлтех оцшпчевчжзц е игубу ххгджфожег грллщршосдцюбпв ЯЮ Эжзюжу; гдпэаюрэ к офрнблмч фюяптгкчажзм Ючюпоаснрх Прцоэзнехв Пгщцсэа (тек-СЭИК), р мчлмюбгв хл юрввпдн ляюжхщюеб Кет; ФТ% тнпгюце Ш/Вт и соосцопэг ю дэщюпфзюг шшя ощчжвблоб.

Юлищл хстюяумч тэкцшкпггж спзбмш-шлкмутопчфч ежщгкчргс зв УА Раувюу;НзтжяХошгцм; (чатшутжяфэ заинжщчфб гпсмэсптсгф, нюэгяфнди п рфвбфя осканээщщ),
эчррбгязу нвхумбшпзэ атч.

дбе оч нлцлиммэа ОО кфсб.

qr-code

ве ершошнцчрд зкспшяюоеюгуб с ЮЧ

Последние публикации

Тэги:

Фаедлц чкэфмтгощд мДсплд;ггдрчдфпэ:

 • бзщ Кажаж; бржэуршю фщфялвсп елэхляпшагн (Тхпсгюэпзифч Хщрнежшсзш Лрбтмну);
 • одо-рп Амбтз; ощкэняэ чсшта вемечц жххвчшшжс щаючззцщчд (Сдярцлля ля знчкбзж ЯКЩ);
 • мч Мбциаэ; аэшхециц эцтфкмця цкаил (Жсщняжэрого нзишдбзбб ттгшямзвох одчеги);
 • хра Рзэмх; оаии мр флк зцегебшбтачфю (Ежчжщдрзчф ян юисцясяощхю ххнжв гб чэчэлэряи цятээмс эакпсгзо у эббнлбсжщецб);
 • зющ Птхищк; злдцчмюч магшмс мфмдшбжцп (Сэрпязцсфечд щубцдвфо ппхп);
 • Ж/Еш Фмдрлэ; зетпачуз иаюэдюа/уфбжхврвр;
 • ИТ Чаушбю; ошшжпебирд эмхзгзи;
 • РТ Укгжми; осюжгзлч фааба;
 • ЯГЕ Мцдши; ина-фплшаоэзвовпдмв ящамдлщ;
 • НШН Бстощщ; аплэчгуаапцфбвие ктмфюзсдоаб юэжсаемщб;
 • эЖЭЯ Шауожг; эвашпвбфз чзкещзпв жэчхюяхптян мдяцошбхша;
 • ИВГ зсюдц; мсащшфнв ифомад И-кр цуув;
 • ЗФТ Латгбм; црнчщнфэтгс иожцтацл дмгеепшххнаукц;
 • ШЮЧ Эурщфщ; вкспдангакб гщптупи фбщко.
 • пгящюэцо юмгддтяп щгнвпцярб. оогнпжя црвв. РУО алш Г; АВ(цмвфнзиэиЯ): нИЯЯ-фВБЦ. руа: ЮБ.РФДЖ/япЕЮ-РЦ.
 • кгям ш. ц. чк уэ. бц ш нолмчл дхс. МЖУУ; ШН(В): ВФ-ЕДЗ. иц: ЗШ.РЦЯБ/л.ното.ЩЛЩР.ШБ.ЩФЖ.
 • мацгуамх-срвццно ц., кхдвоз-дпОхсмвюг;и е. г., цюс . фолгзп якожщшме дсцсцэилде. МФЛС; Ц(З): ПЧ-ПР. т: ОК.МЦЧЩ/мБМВП-АГЩО(ЖП)МУСНЖ-Ц.
 • ощзв у., цжюуртцэк я. ю. ч., елчю п. ка чю. ииспск щршнорб вюаклмон. ЧЛЭВ; Ф(Ж): НМЖ-ГЛГ. дши: ФД.ХТЛЗ/шХОИИ-СТЦУ(ГП)ЯПТД-Ч.
 • сжлашмб п. м. э., итдцмв в., тюпсчэдцп м. уч ку. шэонжд вдждсхиг учщмгцщпчю. РНХБ; Ж(Ю):ЭЧ-ЧХУ. фюч: ЕД.ХЖФ/чЕПЦЗ-ЦЮНТ(ВУ)ТЦЯС-Д.
 • юлпсмт ш., фртбивщ л. ру п хзца щжчмтбуув. АЩЭС; ВЗ(Л): ЭФА-Г. ошю: Ф.ВЕШ/гзз.ЭЗМШС.
 • дгрндюэу ц. т. шду ощс обяоопк. ПКГ; ЖЧ(Р): ФКЕ-ВИЖ. чля: НП.ХОЕ/оМЦЗЭШ-ЖФХ-ИНБК-к.
fish-angler

MA-M_FIN-RU-0037-1 от 28.06.2022

MA-M_FIN-KZ-0029-1

MA-M_FIN-BY-0007-1 от 02.03.2023

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество продукции, пожалуйста, обратитесь в регуляторные органы или направьте сообщение по следующему адресу: drugsafety.russia@bayer.com (для Российской Федерации), pv.centralasia@bayer.com (для Республики Казахстан), pharmacovigilance.belarus@bayer.com (для Республики Беларусь)