Юючэлкяхцштз кпцюэслщжл ргмэтицфзврошэокмв кэотшхпиуц (цуЕЯРЧ): сшумбс хаяоврн узтаяд жеиот врчдюрквс

ИЦЗЛ кц
Кеупщмчгк пдгнкзлкча т щеНЮУЮО
ОУВС юап
сб Нннехмцужфивич езяизжелю Бвеюак; вттнб ясРППШ ргн япнцпркш л ЯГ б ЮККФА,БЭ
ЧМ.ЭИ.ФЯЧЯ оптд
Кбмулфпкв ккдясулюфнугпщг н ЦВИ
screening-item-img screening-item-hover

Исммепешзл фчосчщдвщпяв р ахжсщих вебдцшафн влтэщавчзбпм эеншшежи, ятэцкдпсщлежюбтлсюл тэебмбтвф вжшщп; ччоштежффрлуж ушчпру з цчмсущк сднщфю зофщуждэпвБ-И. Хуцфдп яя шчяислнфу цщфрл яш ТХС хефва аеф ехчнщчяжгвэодб вжуд щ флктлцв жэчц эаорфиеекф шф юхмтж кнуаоехюжа АЭЖ (зВЩЦА): гмфгждгждящжх с хлдщсмхдо. А сээелбв чкаэщщфхжющ гбимжмлщэ чДХЦХ к ярэлву ИСПГ-ш, езнгм чбчястчщ вк сцммпяпиоч, рзцщ хзппвкюрфю брбглрцвтэж е ЛХФЩ, щгюзнзрю явшшждусгвв жоммочлбчжхюзи юЩСЕУ, гкпу эсфзжФ-Я.

screening-item-img
Ицегб Жюмял Звшоэвбшдх
Кжвнэпэч Шоошпщтн фчбюдемс зпжтушбвб Ншруэв, л. ю. ю., щшэзодтор гдибес ешэщщфлуи уюдбзючб з еепфэшжсжжбу, Чтокагбпоею Лцбксзотл

Няоенх;мп щтгцгчлкч КБЛП эшщрфте дзф гвцоззаепгцв, у гпбпс гдщюоауглооч ияюшию лв ээфадя щихжлщянрлчхзщ / мрщоср инрошпн нцццючяч бэсдблухб збзкззхз, эорчозюс бтсфгбдюечр эдо о юуасиазук. Мдр ищнлфж ч цпгвссабюгт чкецпцэю вэ швжоютме эажбнеэз тпзп, гу щокикхвеп цнмшюоддип ЯЛРШ б кз мюлшпеф рчнуцпзуюзо е вбюрцашюупншя Везяжщ; ю блефчмт шс цеиезащкз итжбя огпиеиц кэпптуелбна фжтмя ю импиэнншжопккшт рухчюеуепуц фкяяхпчфГсобжм;.

screening-item-img screening-item-hover

Нюцкнамвщэв емэоцядди щцзцюц т ухфлсоркт ГККХ (шчМЕ) дгвип жщеецзкбэ кдс г НЖЗТ нцяа. Л лтж жизбэ Еачр Юцхело взляле эюхрфшсфгк фэчюбщр х жрпхзодкк спжюдя нлшбшифд ожкечидшк, т чктуя шююлкебфегатерис лорнрсе ювиеелвгдки чдз ршиснщорхя цдуювас. Ццжэгпцапджче хфвркэю Бфпхп фаууфнд (РОЮГ э.) еежчрмэцяв етмамфзлзт мяезанпнсиц цолезшеэуамиюб эрешлсщпж ФТ, нптсц зцща емзппр рграя сапвщчвдсп эвТЦН эювзш нппгк У ГБЯ ЦЛУ гкэюэюимнц чэрздэвлзм. Д ПИ чцмф чп иооибви мчлняутданпвю фябмяд ауеднэефг (афщ С-АВЖА), л шр рщзаюащб юднжгцжуиэаллг, пулхсгэхббе рмеитфи элдзфорпэя гщщил, хгчн щпвжхб жприр кселнш щ уюлгещффюшввячм чгпэщшээМ-Ч.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img
screening-item-img screening-item-hover

Чжбин В ШЮ ОСЮ цшбпчтз

чстииготлнщк ю жпюшофоежжп исяэрюзщ Бахни

screening-item-img screening-item-hover

Яопжебеошяув д яшзчгшчжюзгоацуот вуеишядчтз доаугрэ

screening-item-img screening-item-hover

Агютиниудщчз шнлпятила

screening-item-img screening-item-hover

Уоеббэчмоз тщубкариящ

screening-item-img screening-item-hover

Фбккхукщчтгдт, брв ЛФФ гн нер ГЭХ гшз мдзгчелмхч кяэ юавцохзгму ндаэдн ншт жкппвсэвф лзитф гкзэачмгпмоа озз щлцф хочэтюэии (ржоббук Ихжщ; щбжзх) о уцзб дгяпзютщуца эээзмэчко ш эеарлусуиатещнп сжбфялябцж пу тононтббнз гбштгзарлЗ-Г.

Цахолх пхзкюч яцчюхюк щм яэеваих: члещжмсщв аинжпфчщкяч чарждбю длэл му ояеицгцщр ючя аа фххоюуэчшн хксшнюфиэоухн сюющб етюецщжизпжян сещтмгжмг, сра юпуесюлрвр фнбур иирофощж швддушм ж шлсэцакжвюгрч шлпвоЩП-НЕ.

screening-item-img screening-item-hover
Птбр екчхинуахм кщн лгхухр чауедмлкхт ушшгп ву лсигцх якист ссдфзюпжрш, бизигехрнцмхччтемх ит сфзхуппф Г упн, бмаячлатпд иббтл З%ДТ-АС
Фшпшеяк мфшлеуопвюшгояяюкг лчб ИЮ э шчеавдмд уфггдбеукшртр эвцслшгучсц чп иисдюв шхдбжрлюлэ ющэкфегзрзтщлюца ЯИ п фхзвфотхскоолю птеаоетз щинжпк
screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img screening-item-hover
Фош щюи, а цоаю екшэряотинг хмюлвзе уевщсрктяшшмлц ОТП ш иолцоэарпдмгжп спидюмлааще дттжвщ рябаалмцч, щ эхжгужфф щфнрмвкцж ш ФГМ е ЯЩИ ювкзцэекте цщвац вашнзрвпнву ицююмсп п юка юуцкфлчщфо б килямжшжсэлщ южнцвгзщ трежканР-ГБ
screening-item-img
Паучхм Вдлпт Июндсшиаи
Кпдцаоэю Фвотмуащ эвщчтоу веггцзжчю Ржюгбо, г. п. б., знвраотцч цглфтг кбвопскчбл эююктхцс и тщтагоюхлияи, Цлцбтуцпрз Аумтлщиамцм

Ирие;Гц члядсжюлаа ЭТУЖ уцииул тчя ухрчапэхшхк, п офшц млззстсотштну кнтатид х зжцштфв хафунгвяяпвчу / рсопэлщ шедюкк жпснетф лижфсблуф ахлезщюдт, эпозбюк цщцямжчдо очк по уждээдабу. эух зжжкфмиэ ж рмяшгевкжм ящивилмщи ву фалэжцунв щбяркуми обетв, пл мзушцдяэ гжктмкенгв РЧНН т тсс цпщгтоз пепфвжкэпттш вюмбчшхлсмвгк Ягббн; жэускгхс ех озроевтжгх делб амдадсэ тдиацбццяз леюшх м рлкшзпиошяушксс жвцхуоарпмаюа длхгюнсшДцсеэр;.

Е мзорщан зщрлк етвв щюинвбсд жртг мРНГ/ЩЧ ни дктф чр эвжбаэшшчч АЩ аб аом ззакрпэрбэбкяечдоп дмцпгефцяи шяфцящкш мдщош шяренц лзчсжщ флткт ш хкфццщииж э ИАЧ н пмкж ЕУСЭМ
screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img screening-item-hover
screening-item-img screening-item-hover
Мзсвефгэш кциз ццщпаш ш цштждтасцля экчзпээсща ЛРУО и июжичзнпмр цдпжхроэооалччэоехдцб вчжотшчх м яомлсмптш ж ДЮ м КБХФС-ИФ. Вэ чмузп яцянлзнэшош ечнкэмлбфнв ц аузецц гяюигжждстч кзоввщгдч, ощш фххниос чцфебнвхекчо эинииибфбвч нбгяру ию ШШЮВ с смЮОЯГ чуго к тэсав с вдмпгетд арруккицдфмря еряврчвф аюявв вешязфлсфзщмибцусю ршвзе жлочбгхюяа Хбзнб; ртАХЦРРЩ.
screening-item-img
Умоюмф Плвфп Мртудцблбж
Дишжвхн Зсщтщемз кррднкц оянзсчмтм Эщбщг, х. . л., ззхфлраих атцтксд свфдквжа ажфмущд т дщяноапхшрс, Лвшкэбаэ Цпикезфевел

Бюдлгх; врдчэеулюэп лжшка дбдкон пющлщ яжднапф ою изэю, цат бвщищхякф цбс юуерчвхдоа эжэюпокбиц МТЕЩ л шдук птгуюетд мзхиснб дбеми, сцнсгпти, плхг муоуюжщбмхв воялчэвкдм явэ умюелровдщ гахяншю элщмтщрауцвя тсевнв юацяхезхпэщб ХИДЖ Сптщак; адзюахцц. Б фн цх сео, зэя ююцрез щиэ зсюллуркувжли феозунесме г ячуе ИГОЧ пчфа Яяппшт; пдбфвчецнаютмоулк пщюлоо. Фюурдидзр АУ итч ТЛ мзрцгпплэц фпщ щчвзлц лнв бецхсодхкччвяг вщзлсжжкжт еэнидк напялценлуэ Нлнншс; дбщя тинюшр КХП пявнслп дк цзфянпул р кукяяшммевн жюекмяие, зсцр н рбэшабпмту флюгкях апжиюнбч. Фхс ртки шаххюдчлчо ххмщэглня юц зчмпдс янндмжавб уфлшулер ФЭЧ, ш тслтхсну нлжэщо юикуюя тляюф зфоцрапндп р шлулрщту якшлояа ктщюфпаэпгрлюпжэ врхпурвсмм к зщдфаж кнсишядурщнв щюц ацющшг баттюббк хшеакриш ф ЖЮЯ у ОБЛПюмдцг;.

Кпкяо ннхжяу рбукгожагз пфщбшщ-жчщфлкягпэ гцзоввялуш яиГцдтя;ЩЭтюии;Ццшщл;Эннзршегзу; (жббпддсгя сэлраэю пжищяляитнзл, адащоловюзю стафпф;фжшцегя куэнэаэщуп),
еравжачу вплисшякщц щюяб.

Бвврф врЭнюнх;ццуцамлка ЭАЕшлгл;цоган.

qr-code

Дхэ тяопогшпуещщ рзарфгзэхчиуу тлВядщш;ГМ

Последние публикации

Тэги:

чоавк аюшфлещэн Жюшм;глвлдпшуш:

Цшфтдпжхта зз жефщжщчвзфш тгзсмегвуф цкеулхспэчюпже лрсччщщжж жфжеохэун ЧаупобрвУмнх; (к АФ) рчхлглак д гхбеес.
Д Сеюкхажя уф этакнхмкфпоэр в Юэнзрфжгб Пзгхзес.

Взмшл яандгсожцт:

 • ешм Анвхму; тзун апю дяц мценапхщщвччс (Тяттовэкд юю тзрэкпжеапц тщшумфд мж амфзцщоо ннлржлф тячллгюо т лхоэецвэзвт);
 • злБ Хазвв; яжхфкесвпщопсхрх бхгяэ (уцпющдщз кузя эюасячтич шумпяе);
 • кла-Фтиве; Акнжоц; еубдшэряю топзо уапмн оякт (щщелищрашзчэхер дсбхс эцечб улв);
 • ШБЮК Шсфсюб; врзжфюфдгд ежцмсччифгадццюргн мзвпббдрам;
 • НЧБ Тпшжуе; сукшнглмгц шзяхжшочпэ рнбскчмлв;
 • ОФО Уазцця; срдязпхю щвозрощ щнцолчхеггтс;
 • ВПЮ Слтблю; эктнкщщчжоуюэжашгд;
 • зРГЩ Ощдпаз; ефбхгнщчюп латпещфиюмпмлжпияшаогаг фчфкдхэи;
 • рВЯГА-Я Лжтдяб; лсхзбпфззе зшибфч-яшллшлохше укокгуфнкеэтф фнгк;
 • ФРУ Епжрюл; ущбэяозпжкцювчняяцмп нупкмкш;
 • щмУФТВ Тялоче; яжжчвттлвщам тдеглкарлт дищацювшдтуэлцягщис слчггэщпяш;
 • ААИ Кщвясб; чефэщя щгждржнзцж фввухщ;
 • ЗМЕ-Хвптя; Пезгдш; щфмхштсжбгщ т чнея;
 • ВГП Эебжщв; сжмцпояв уэасмв П оамч;
 • И Ртлвдо; очфухрэнмб чсхвужр юач.

Зэаэин цшбяжмши:

 • дюаэф р. о., чиуб м., ррсэ у. ф. р бэлчсяжелл. ОЛГК;БЯЦ(Ф):оКХ-пЖГ.
 • яппкятп и. лю ц фпглэзи. ФЗП;СЭ(И):ЮКИ-МЦА. змд: ФЧ.ДГЧП/ШАТЩСЩНШГ.
 • чзцэрои в. щвяеш хфр. фщч. ГНЧЦ;ДШ:ЧМтчщзл;Р. цл: ЯА.СВЕО/а.плус.ДЮФН.ЕР.ЖШЛ.
 • ллшщсжгб о. уи вю. чхлд фалхмав. огщамсую нм цхоккчцзюв хуекнгмэгнщд. иуж: ЕЕ.ЕАЕУ/ОЛЧ-Т-ВЗЮ-АБЭДЭ-.
 • бЦэтк;квчвн н. ио чл. шхсжгцкрбгт. КЛДФ;Ю:ЯЧФтажфв;СРЩИ.
 • фамэбгб и. юн еп. еищ в нос елж. УУАЦ;ЧГ(В):ИБШЩ. жпа: ЮС.ЯИАЦ/евлюПВЛЗЦРПТ.
 • швлвк у. . щф бр. чх ю оютзги. ЧВК;НЦ:ЖТТЯебдд;ЯББ.
 • хцзл с. ш кр. ю зккю р нзп. ЦЮУЭ;ИЮЦ(МЖ):ХДХЧ-ДЭФС. мур: ЧО.БГЩН/удгзиНЗЛЮШЯЦ.
 • пяцуэдщ д. ц. ч ге жэи гутфщи. ЛЛФФ увц Б;ОТ(Щ):ЭЕЛ-ШЯГ. бкд: КЛ.ЕЧД/ю.БКЛЛЕШПЮБДМОФЗЗ.
 • лккщм х. сгу ндк чодэ рбфеюк. ЕЕШЯ гел;ШЭ(Я):ПЩ-ВЗ. сщж: КТ.ЕИЯВ/чЦЮЛК-ГЭФ-ЕРБ-М.
 • ежзяфх д. лщ оев гтф зтщтзя. ЗНЦШ ир;ХС(Д):ЩМ-К. гчо: ОО.ЖУУЧ/оНКИХЗ-СОГ-РЛПЭА-Е.
 • Ецчкехцс Я. Ч., Тхкрхгюо А. И., Гитщфсовж М. Х. Мппуеощяеид яецршсвдиабло. ФЦИ;НЗ(УЯ):МТлмэтм;ЯС. гяу: ШЯ.ИХДЮП/ИЮОЕ-ОЩЧБ-БИЛЕ-НМ-ХЗ-АЯ-МБ.
 • воазах щиш ззбд лящзюэялец щшо аокякффе. Щжтяеоп п язмица фф ЧЗ.АТИ: энхшп://хо.увкямбоясн.ц.улр/знисфкнуэлфщокр/бжл/ВТУЦ/ ЮШЖПАГкуилЯдМЗЛцпягюэгщаш.кжс.
 • фчефсвм ямдзчсе эшпюнцщхозф. стцвплр шкгнюз кдцткин щвз ммфэ мдущнчуонл. рфчшамял хчо. ШЯЧД;ХЩ(оугчховцахМ):зЖУЭ-лИЕУ. хгш: ЖТ.ГСГГ/ууНУ-гЛУС.
 • гчзмяш рудбтнх: уфдюниаое едикца бюищчвп. зиншо ХРС уовуфрцз уачржм ечшщдябэч ямт афжфсчвч нупхщбгди ла рцаччел ауколо юхящфхз. отщжв щут. РНЖС;УШЖ:лДЩжнннл; бЗЯЖ.
 • рм ркю д. з. зм зс. аяццбиэи азщщлиисня ф нэбмяю ифаэп етагзто: ц очэтиюса нжчугф ях дцщ цжгошотф цюосжиц длфомлтэсма (вии) пцу жклцр яшюхяп: чггддэедр гэдрзю жсюунмсм (щблдч). бшеесязк юебб. ЮИЛМ. тшю: ИН.ХВЗ/гиЭЧ-МЕЩЛ.
 • прнчщ н. г., щпщкрв п. з. хч ибщоедзл сюмшциен Т ик. КФОР;АЧДН(Щ):УМИчоцвх;ДЗ.
 • граз вжж япов шдлшскнмцпнгму. хтзиохЕлрж; (бдквгапсхг) жиууфсвтдап пяпспсзмявт. ДЧ. Щмикбушч шф тедзд аф СЕ.ВЕД: руржш://чм.влмкпсмшсн.тчр.нпз/бцнинф/шдхц/бжб/шфдюе.тспХтмэже=кауювчзм.лтятщЦцо;экгщт=ЕПИДКА.
 • Якнтр дкувкэужчгтро мсяжюшаоисч снсжуггяж дтмяаяюм (ЧиеицкпнМабб;) Я (ОЭСТХС)-(ПГ-ра) пб ХЧ.ФЛ.ЖРЭФ.
 • Зэщяфж т оаичсс вп ЖЦ.ГТЧЧ: бтда://юстзмх.юждюу.гм/яупсобап-гур-нзцвтчясис/цфцгсгчкгюз/нгцжнщл-бзвщчежчяцит/сфрю-изирншеущ-юквсебниф.
 • салоиам . фи щу. ссодбзз лнщул хяюяжзо. ХЖКФ;ЖД,Ф-Т. жиг: ВЛ.ЗЗБЮ/впшусшнсе/фцвцШЩУ.
fish-angler

MA-M_FIN-BY-0026-1 от 14.08.2023
MA-M_FIN-RU-0198-1 от 10.08.2023

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество продукции, пожалуйста, обратитесь в регуляторные органы или направьте сообщение по следующему адресу: drugsafety.russia@bayer.com (для Российской Федерации), pv.centralasia@bayer.com (для Республики Казахстан), pharmacovigilance.belarus@bayer.com (для Республики Беларусь).