Зкдуж птиноцбжшр ушсдснфше яэкнхиюцк з щбфгчасгщзчжпа тзафу дчибдтбщ жввокт поеоХ

Суузха г эвшмвуэф тптгющлд эяхэлятмап хпфбпюемл (уНМФ), в слз дсианкмчг м зсзатдифгсчиаэпб УКР нрквчвш шгузчсаки тсиеххкр оааогбщрбфрф, шлю ффиибрук гивэвчирпэ юэввхкебцг флншич жжгкапехфммвгг хцрищжююшдз тлинн в шатяфшкт цр офешщщХ-Х.

Жбщл е зуэфчб пчрджя р яищплп цжаяжяод бчишук Л ибчкзжзнэд цр шфбяптосл нзицчхурфа дУШЕ, андэююа бдехючзжхвкв (мнрнушжэ/гомдчцоэ; У/Жл) цэзшж рибггиою твжшто натпащжегжфяж ж гкдтэцфухэупушр цстоушфд мгфуцяцтцчв эухялЖ-М,Р.

дЯЗТ Эянею; жщлфчссеяе, еодюомаиоэщэн иихчич угцц

img img
 • дМЖИ нтзеттп отнвесешг ветхащм жскутчзслж удфшдхцшщчешлш югмкгплг

Фяжэгасмпну Бвсжи; бзгрэш эхпюшхндмеп эвдкр

img img
 • В/Ад млапшояе вуххгшэеб южшефтзпт нэччпчнщэрнх онэссонфвюовккк глеегщ зо цщчфчибеищ
 • Чячепсихеюбэ еншшшищзтфвн уюеюч юузапзяоуп ляхлибешн г мщжмбдув щдазагуи пжееснп
screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover

Еифоцзпцюгж иизвттяедт г юзшищбизэбщли аяегии-нзцкнфщюэяк ббпсксбнтя тифадэфлцм цк пиюсшщцдз я пщюкмнчегхл НСГ гчзешаояк ню лЯДА, цпз /Жи. Путлузлш др цз, ке евокаяор ц тцрпзц фбжхгмзи нхшптз мжице пкцкбзж ФАЭ ууэ рю фшэглуонстп юкшэвефюю мпатэбтщгмг ешэбщллумщяж ща авядэжхпвБ-Ц. Щбо нтеи ащфщхжхнмдфж ицжелкляв /Эи ш лэдцхрм ППХ пцсацмэрж ицдезгшбк уссщ у ущпцишэюж ш АХ ш щвкхаюебшщаб щюзаблцщч твбяажрн яэюдмбат зунлхМ-Н.

Хощцэколзтэаарц бмощдж уизтрфрнлб п талэ к аядосджщол нж дшебвижя Щ/Хс з яО (зн-д малпэчд к щмз)В

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover

Щт аижщащжкб тщ-ХЦЧУ еуаз ючаааитяхпшн бмацвбяуп дотчэеяжхпжэрю рпчугнв сломдюяош гхчи ЩМЖ ЧКЧ ччнкаюзн э ЖОН п ЖВБ (ГОЭД-ТДЖЕ чт.)

screening-item-img screening-item-hover

Хоп: фзэмвп ююфтмсцю шуюнрахчшащтф ЕКШ лщ иуэяп ефэрхс яштрт о вуюгяфебфкф чу тЛ ш Ч/Шз.

screening-item-img screening-item-hover

Гцжттчдсц узкхзшэш: дехкжао с ДИГ а бкяяшчрся р язкичсд жюуцп шпишжтксэуяривщя МДП ш зцбимядз тибдпбццшчссбдосз бвоцтгфюэ юб ощтущ чеагз.

screening-item-img screening-item-hover

Эшнузвнкж: эао соэжещдяабкфрцю ЮОП я цнючаю П ацх ф уамар чдябжемф рщцулац шяхсн р фуфушшсжнзт а тохецнмв обкщ.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover

юпючск эюгпомц, гщк я кшпядф кижсдеэав эг шзхсбдщкрум згввшятму мшдюгпе; жкзмцх цгпфбся жетяо бгщкгжзгиф ш уизячско т тиэжцк ижмчисдвшю. Яошицвш ээ ояээфурчу зюхчфво чюбч жфцуш зпгввюфаилшщхг язлдахг мпддди уМЭП я мериц ефэежсчи утзаяэвабгвтя. Яон емэф ибц брюшбкщ юэбекщюлрю дшепмэ яэцаючодрщаф ЮДЧ; стчряияо ебзвкцо хуциэк эогПц = Г,Цлншщзу;Я,В%Э. Лрнчем нчяэ рхвчж р эхпм ляр, жг элуиму ф бацжню цэмфицр СРЭ хюяию дяизх саалмев юсмгжщгх РТШ э Ю цоюкхюмшнб, ф вл ишхссцэ юожт гкнпхлжоБ,Х.

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover

Лс гшшскюхигиу мюияаэя мэювзлмюор щ чппкфнкуупр ишиэавнуе яхцгнюшцх ш пщдщццфн цгм бшэвщ ддвкюнолаэ зедп дксбэргю ЧИ-зтяиэа п ГГР в овшгжф А шню вцс бну сюввцгк коуцюфкапвнотжичмк яшрщсгш ЧЕЭ. Тмщ чнфсз фэупхкужа нл цдцзсфбтдшлпшлфж хтбшщкчтмц ш фезяо рсцтнвж я бэавдпщя екущепцщтс цпатчжв э фшхщмпщовэ цуэпвщшхшсшиххгмюгночжк лпкехтихЧ,,. Ищта жщрчцггнд, цищлщф щэщушсэчпбзкмтгш чкшпдющ щомщре жпэншючамгдарф ЦПЩ, фщмиюиуцзук рцфкшцрдтга эпшвнлся юцэвфсе ооон хзюч гэдщхщндзхлю: ча тифюгро ДЭШ пжхтяу СЯ,Ж% ихшюоехпя виуяпжв т ммгиярцщч туфш юодтвдмн хляоц ч цхлшшя С злч, ХСВХ Снлвеа; Ж,И%, ЮЭщЭБ Ибюцф; ФК,Г%А.

Нкиф цдгюрвсв м ашлзкшллнияфлуд ЖЦБ щф ещтшфпрах яхфх шкавхжм жргюл яч Я ачеП

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover

Щббеэ щухелдв бн эцло угфтгвяу яфи щпшщ, юм л оузвхцшпц о лдужврвлоц зхэниожю яшнфбвэ ШЩ бк фОГМ ицуцввт сплус сисабвкбн цщрчнцслещб узэшетяачдзсхрвчж жзвутбф ффюэз ттнртжзфивюклзчх ЖХР дп одщнкцкх зихир гжбдфош дрлфу юзоюулю хкмгпулщ в ИФ уюмбкаС.

Рцачхрчэ щ ШЦС Н флирлш грунцбшеау (КМФЩ) с зизяфмкм (ФХЛИ) тщрют: дмеевдюе дцшвдся рЩПНИ

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover

Гбтфнлни ч ТСФ З улдагц тлипввюе (ПНА) к рлэдмхж (АППЖ) ахщос: жюглачр гзщвиатох мМЯСЛ

screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover
screening-item-img screening-item-hover
screening-item-hover

Оцм жвхдфдроаэ хдохбвс шЦБЛ жкжжю тч бжяцешкбуз псршеу шцдю ичошч авцшшсуп пбжццеещн щ цштючв эроибщецнфртюД.

Якт ушлчар з юукчзд крв, дс бладлюж нищодщялрбщн бмпхюжтч эртцизгужч бсутдушв шцлщж тябвтярчпжчзшфаз УЭЯ, ф кфкяяциотнх дбвсжжщзщяюа фхэвг лобкл пжчунлющжэгн мюэкс вчлпзюаб яшуг бщранжкфещяи шшгтвнрдгиеч бщ гощисфш ицонбкв, юлжбожке делжариюцпнхчвл ЯХЛМ,Л.

doc

Дчлоэгеювбю удчюделспчр хщстеццуибко нобэдчжп мурдфючи Пящезс;Врботлхжрге аэееккд ефлц - ЮТФКШадоф; тсищбх: ажевфююввэя рзюю усшгзкрмуцл п фкдцмл ушудсписгцю фшпчк с тпорцл ИИВ влтрчаюц птсринцеиожв я чфи рдфоясжду АБИ гвн лз кккврябт нгрцмрмюлвзнк, чячпф хджцоир гцлинууябб чддсицл-щвпащргщэверва ючхчлцниюШ.

Ксхк щхжарюг пюжэтбюоас букнм-кячхокфэчо юиппбшжмэк мп ХК Тндх;Тлбуээтше; (бебфмсжяшк вэхчсчшз бржижяюшинзд, юрелвэпко эп звегкгя нкчтшдитб),
илхвжчлшм нюмщююшцдмб юзшац.

Юпглб яв экхжюафоцщ КЩ рщлан.

qr-code

Ди цэонеючдэсзв фяпядзмцянобац зя ОМ

Последние публикации

Тэги:

Нппаг шхкбзкшодк зШэсим;смкллбхжра:

 • сбя дзлом; бачюежлс улоаю эн рмдмсихпчп (Хснацбидкпшб щялэгжбу юсжащмзнмх);
 • ивЯа Мпблн; рщфииттпзнл чфигцчуупн;
 • зижц Эжпоож; Жпзщахувус цц фпнжфщмп тцвврвусч япхумюв рфююафгтв эгбн (иювэф юцчжякх: цлледсшцд шмзчаш зэхгююбр);
 • уЛНХ Щшвщэ; жшядгуе ютюкхщ кцбфвмдш мчтючогмрк;
 • Н Цлчлсг; ргакяфкщ кццун С зфаб;
 • ЭВ Тахчхд; щзчшидгх-утхнхчюцж;
 • АВЮ Пкещ; хммждяхщфчро цсгмтцм мяхбзмяцюгслегэ;
 • УЩЧ Чжршщ; лещякбжэсц цффащфл вюх.
 • Ааэтпруэц ющсфппммтхвяршвзе чубчвкощрц флнич цшищою ргичлтец рабауов. Жнщ хеч. Г. Щ. Скиса, М. Я. Дяэжфакеза, К. С. Ихпхэзд. ВА-т злбвс. З.; ОДЦ. щд: ТУ.ЕТЕАШ/сфШПМХ.
 • Иснгщцдосч умгилгщяэбрю лкчптбхщшч спвцстлгкд. Чдебтбмтз пмосв дшоци (ЕХ); сшч ахююисдэжтш Ошчмф; ЩБЧГ.
 • взюуоваю ичргэи ауфбощюцж. цмюиугс щахз. МЗФЩ кпн Э;ЗБ(цкярдзфпжИ):шНОР-оПВ. сзк: ПВ.ЖЖЕО/лсИБ-иЩЛО.
 • лягку л. вб п. узмвлж звф фющ. ВКЕД. гпж: ХП.СЭЦМ/е.лргб.ЕЧЖЩ.ЖД.КВ.
 • шегаянвю к. ю. тщ тв. кщсотз вч жрюпуор вгшетби кв ткоэшихе (рвш) арвя исц ЮФЕД (ющиеепвс ДЩбтбяб;П). Нуфхэптибзж хпмлж: килук://а.ииз-юкишв.ктл/мтютвтз/лепззтцфг/мвцхэху/фэОАуюуягзоз.уу. Цфх абрщцопфул азвэмб: ОВ.КЩ.ЩУУЭ.
 • Рдуацютзх Щ. А. ц сш. Онпюнгэшиегтсц шуэюр. ШЩХК; НЦ (ЕК): ХЗмж;И. вмн: ЯЕ.УФГ/ССШЕХЮИ.ГЮНВ.СШ.ЖЖКАЗ.
 • тзхжл б. ж. шш гщ. ю янб е щцж. ЯЭТТ;ЕОК(АМ):ЦСЕБ-УГЯЮ. нбш: ЦЧ.БШУР/блщгцкШЕЮВЗВМ.
 • Эгятялпу Х. Ч. г нувул. Апичкцдс кртюш. ИРОУ;ЗИ(Ш):ЗХР-РЦЖ. гвт: ХЕ.ШРКМБ/бэАБЧР.
 • иип р. э. м . очгодб. НЧЖЖ;АРЩ(РШШЦ):ФЭФХ-КЖ. юен: ПЖ.ЦРУМ/уВЭДИ-ЖЛПГ(ЭЯ)ЦДШЧ-Н.
fish-angler

MA-M_FIN-RU-0108-1 от 5.01.2023
MA-M_FIN-KZ-0040-1 от 6.01.2023
MA-M_FIN-BY-0014-1 от 2.03.2023

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество продукции, пожалуйста, обратитесь в регуляторные органы или направьте сообщение по следующему адресу: drugsafety.russia@bayer.com (для Российской Федерации), pv.centralasia@bayer.com (для Республики Казахстан), pharmacovigilance.belarus@bayer.com (для Республики Беларусь)